VeleHanden een terugblik op 2014

VeleHanden startte 2014 in een nieuw jasje, na een wat hobbelige start is de website uiteindelijk positief ontvangen, zo bleek uit de resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek dat afgelopen voorjaar werd gehouden. Er is veel gebeurt in 2014. Zo hebben we sinds dit voorjaar een gebruikersgroep en bereikten we dit najaar de mijlpaal van vijfduizend vrijwilligers. Daarnaast zijn er in 2014 wederom vele verschillende projecten gestart en enkele projecten afgerond.

7 January 2015

Glashelder

Het jaar ging van start met het afgeronde project Glashelder! van Naturalis. In dit project kon de informatie worden overgetypt die naast de glaspreparaten van onder andere luizen en mijten stond. Dit was informatie zoals de wetenschappelijke naam van het diertje, het geslacht en de locatie en datum waarop het is gevonden. Dat was nog een aardige puzzel want de variatie aan soorten, gegevens en schrijfwijzen was groot. Op de valreep van 2013, op 31 december werd de invoer van Glashelder! afgerond. Het projectteam heeft de controle begin januari afgemaakt.

Ja, ik wil!

Op 3 februari startte het project Ja, ik wil! Voor het eerst konden nu ook ondertrouwregisters worden ontsloten via VeleHanden. Met het project willen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Stadsarchief Amsterdam deze enorme hoeveelheid gegevens geschikt maken voor wetenschappelijk historisch onderzoek naar de samenhang tussen demografie, huwelijkspatronen, en de sociaaleconomische situatie van de Lage Landen. Tijdens de loop van het project heeft het projectteam verschillende malen de tussentijdse resultaten op publieksevenementen met de deelnemers gedeeld. Ook organiseerde de universiteit verschillende malen een paleografiestoomcursus, omdat de ondertrouwregisters een lastig te lezen zijn.

VeleAjacieden

Niet alleen registers kunnen via VeleHanden ontsloten worden, maar ook foto’s. De voetbalclub Ajax werkt sinds eind februari op een besloten VeleHanden project met hun supporters aan het beschrijven van hun fotocollectie.

HISGIS

Sinds 10 maart is het eerste project online waarbij kadastrale registers online doorzoekbaar worden gemaakt. In het project HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832 kunnen deelnemers helpen deze bron te indexeren door het invoeren van namen, nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale perceelregisters.

80.000 minuten

Het tweede project van Erfgoed Leiden en Omstreken ging 7 april van start. In dit project kunnen deelnemers meehelpen met het online beter beschikbaar krijgen van de oude notariële protocollen van Leiden en omgeving van 1564 tot 1811.

WieWasWie

Een bijzonder samenwerkingsproject ging 14 april van start: WieWasWie bevolkingsregisters. Net als in het AlleFriezen project, werken verschillende instellingen in de project samen. Zo hebben het Stadsarchief Breda, Stadsarchief Rotterdam, Regionaal Historisch Centrum Limburg  en WieWasWie de handen ineen geslagen en vragen zij gezamenlijk de hulp van VeleHanden deelnemers om hun bevolkingsregisters online beschikbaar te maken. Hierdoor zijn er meer historische bronnen online te vinden en wordt het steeds eenvoudiger om je familiegeschiedenis uit te pluizen.

Regionaal Archief Rivierenland

Projecten waarbij bevolkingsregisters worden ontsloten blijven populair op VeleHanden. Zo startte het Regionaal Archief Rivierenland eind juni ook een project waarbij de bevolkingsregisters van de huidige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Culemborg, Tiel en Neder-Betuwe in het Gelders rivierengebied over de periode 1811-1938 geïndexeerd.

MOCCA

Deze zomer is naar aanleiding van het MOCCA project (Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage) – een samenwerkingsproject van Picturae met de Universiteit van Amsterdam en het Stadsarchief Amsterdam – een model ontwikkeld dat tot doel heeft te assisteren in het ontwerpen en implementeren van effectieve crowdsourcing projecten in het cultureel erfgoed. Het model gaat ook in op de misvattingen over crowdsouring.

Volgende Patiënt

In september werd weer een nieuwe bron op VeleHanden geïntroduceerd: de patiëntenregisters. Het Stadsarchief Amsterdam startte toen namelijk met het project Volgende Patiënt! In dit project wordt hulp gevraagd bij het online doorzoekbaar maken van de patiëntenregisters uit de periode 1818-1899.

Amsterdamse monumenten

Niet veel later volgde een ander project van het Stadsarchief Amsterdam. Zo bracht het archief met stille trom 24 september het project Amsterdamse monumenten online op VeleHanden. De negatievencollectie van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) bevat duizenden prachtige foto's van monumenten in de Amsterdamse binnenstad. Deelnemers worden in dit project gevraagd deze foto’s te beschrijven.

Gezocht!

Het laatste project dat in 2014 van start ging was het project van het Brabants Historisch Informatie Centrum waarbij Brabantse strafgevangenisregisters online doorzoekbaar worden gemaakt. Binnen anderhalve maand was het project al over de helft en inmiddels is het project bijna afgerond!

Overgenomen Delen

Om te vieren dat het VeleHanden project Overgenomen Delen van het Stadsarchief Amsterdam is afgerond werd woensdag 22 oktober een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Exact twee jaar eerder, 22 oktober 2012, startte het project. In de twee jaar dat het project liep kwamen opmerkelijke zaken naar voren, zoals personen met negen voornamen en mensen die 34 keer verhuisd zijn. In totaal zijn in het project maar liefst twee miljoen namen overgetypt en is er al op 280.000 namen gezocht in de Archiefbank. De afronding van het project werd feestelijk gevierd met een historische quiz.

Bevolkingsregisters Deventer

In november werd het project Stadsarchief Deventer – Bevolkingsregisters (1811-1940) afgerond. Hiermee zijn de bevolkingsregisters van Deventer (1829-1940), Diepenveen (1840-1939) en Bathmen (1811-1937) ontsloten. Het resultaat is inmiddels online te vinden.

West-Friese Lidmaten

Een andere heuglijke gebeurtenis in november was de viering van het 1-jarigjubileum van het Westfries Archief op VeleHanden voor hun project West-Friese Lidmaten. In dit project wordt hulp gevraagd bij het online toegankelijk maken van lidmaatboeken. Het invoeren van deze informatie betekent niet zo maar het overtypen van gegevens. De oudere lidmaatboeken vragen enige kennis van oud schrift, vandaar dat het archief ook het gehele jaar verschillende inloopochtenden organiseerde.

Bevolkingsregisters Nijmegen

Op de valreep van 2014 werd eind december het project Regionaal Archief Nijmegen – Bevolkingsregisters 1850-1890 afgerond. In dit project zijn de bevolkingsregisters van de stad Nijmegen en van de omliggende dorpen Hees, Neerbosch en Hatert voor de periode 1850-1890 geïndexeerd.

Al met al was 2014 voor VeleHanden een veelbewogen jaar met veel nieuwe projecten, bijzondere prestaties en vol vernieuwing. We zijn blij dat we met hulp van onze gebruikersgroep de website nog gebruiksvriendelijker hebben kunnen maken en zullen in de toekomst ook hard werken aan het continu verbeteren van de website. Het VeleHanden team wil alle deelnemers ontzettend bedanken voor het enthousiasme waarmee jullie bergen met werk voor de verschillende projecten hebben verzet. Het was een erg productief jaar en we hebben wederom erg plezierig met jullie samengewerkt. VeleHanden handen was niet wat het nu is zonder jullie vele hulp, dank daarvoor!