Nieuw project online: Verlos Gelderse geboorteakten

Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude Gelderse geboorteakten online te ontsluiten kan vanaf vandaag eenvoudig aan de slag. Met de resultaten zijn vele duizenden liefhebbers van familiegeschiedenis in staat gegevens over hun voorouders op internet terug te vinden.

12 January 2015

Al jaren werken tientallen genealogische vrijwilligers in het kantoorgebouw van het Gelders Archief aan het digitaal ontsluiten van de Burgerlijke Stand in Gelderland tot circa 1952. Vanaf vandaag is het mogelijk om dat vanaf een locatie te doen die de vrijwilliger zelf kiest en op een tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt dankzij VeleHanden.nl. Daardoor komen historische genealogische gegevens nog sneller ter beschikking van het publiek dan tot nu toe het geval is.

Geboorteaktes

Elk kind dat in Nederland wordt geboren moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. De namen, leeftijden en beroepen van de ouders én uiteraard de geboortedatum, naam en geslacht van het kind worden daarbij genoteerd. Elke akte wordt vervolgens in tweevoud opgemaakt waarvan er één bij de gemeente wordt bewaard en één bij de rechtbank.

Naast deze ‘normale’ aktes zijn er ook nog de uitzonderingen, zoals kinderen zonder vader, kinderen die later erkend zijn en kinderen die te vondeling zijn gelegd, ook die aktes worden via dit project ingevoer

Hoe werkt het?

Op de scans van de originele geboorteakten staan de namen van het kind en de ouders, de geboortedata, de geboorteplaats en de beroepen van de ouders. Deze gegevens brengen de vrijwilligers in op een formulier en slaan dit vervolgens op. Andere vrijwilligers controleren deze formulieren. Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op het internet via www.geldersarchief.nl en www.wiewaswie.nl.

Enthousiaste vrijwilliger

Tini Wijnstekers uit Oosterbeek ontsluit al verschillende jaren voor het Gelders Archief als vrijwilligster allerlei historische bronnen, onder andere bij Genlias (tegenwoordig WieWasWie.nl). Ze doet dat met veel enthousiasme en passie voor lokale geschiedenis en stamboomonderzoek. Tini Wijnstekers heeft al ervaring met VeleHanden: “Door mijn ervaring in de studiezaal kwam ik er achter hoe belangrijk de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters voor genealogen zijn”. Zij gaat ook meedoen aan het geboorteakten-project van het Gelders Archief.

Doet u ook mee met project? Meld u aan en lees de invoerinstructies van Verlos Gelders geboorteakten.