Nieuwe functionaliteiten toegevoegd

Er zijn vanaf vandaag, maandag 16 maart, verschillende nieuwe functionaliteiten aan VeleHanden toegevoegd die meer inzicht geven in de statistieken, ook zijn er verbeteringen gemaakt voor invoerders en controleurs.

16 March 2015

Het VeleHanden projectteam van Picturae is de afgelopen periode samen met de VeleHanden gebruikersgroep druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten naar aanleiding van de gebruikersbijeenkomst die 16 oktober 2014 bij de Universiteit Utrecht werd georganiseerd. Het VeleHanden team is dankbaar dat de leden van de gebruikersgroep de nieuwe functionaliteiten de afgelopen periode hebben getest. Inmiddels is alle feedback van de gebruikersgroep verwerkt. Dit betekent vanaf vandaag, maandag 16 maart 2015, de eerste nieuwe functionaliteiten op de website zijn te gebruiken. Welke functionaliteiten zijn er toegevoegd?

Algemene vernieuwingen

 • Statistieken

Het onderwerp statistieken was een van de discussiepunten tijdens de gebruikersbijeenkomst. We hebben hierbij de focus gelegd op de statistieken op de projectpagina’s en op het eigen profiel. Het aanpassen van statistieken is helaas een lastig karwei. Dit omdat statistieken op heel veel verschillende manieren berekend kunnen worden. Voor elke manier is dan ook wat te zeggen en iedereen wil andere statistieken zien. Voorlopig hebben we de focus gelegd op een vernieuwde display van de statistieken op de projectoverzicht-pagina en project-pagina. Dit betekent dat de statistieken op die plekken vanaf nu op een nieuwe manier worden getoond, met behulp van een staafdiagram is te zien hoe ver het project is. wanneer je met je muis over de staafdiagram gaat toont deze hoeveel scans van het project onbruikbaar (zwart), dubbel ingevoerd (blauw) en gecontroleerd (oranje) zijn. Ook zullen de statistieken nauwkeuriger worden getoond, omdat ze ook een decimaal tonen.

De komende periode zal technische team van VeleHanden verder inventariseren wat er technisch mogelijk is en vervolgens een voorstel voorleggen aan de leden van de gebruikersgroep om de statistieken eventueel nog verder uit te breiden.

 • Vrouwelijke schermafbeelding

Het VeleHanden team vindt het natuurlijk het leukste als deelnemers een profielfoto toevoegen. Iedereen kan echter zelf bepalen dit wel of niet te doen. Om het deelnemersoverzicht iets explicieter te maken is er nu ook een vrouwelijke schermafbeelding beschikbaar voor deelnemers die geen profielfoto hebben toevoegen.

 • Instructies foto beschrijvingsprojecten

Voorheen waren de invoer- en controle-instructies alleen beschikbaar via het invoer- en controlescherm van indexeerprojecten, zoals de bevolkingsregisters projecten. Deze instructies zullen vanaf maandag ook beschikbaar zijn via het invoer- en controlescherm van foto beschrijvingsprojecten, zoals Amsterdamse Monumenten en Tags & Uitleg.

Vernieuwingen voor controleurs

 • Hoofdlettergevoeligheid aanpassen bij controle

Controleurs deelden met de gebruikersgroep de ervaring dat ze bij controle veel verschillen tegenkomen die slechts te maken hebben met het wel of niet gebruiken van een hoofdletter bij het invoeren. Voor een controleur worden alle verschillen gemarkeerd, zodat de controleur in één oogopslag de verschillen van de twee invoeren kan vergelijken. Dit betekent dat op dit moment ook de verschillen in het gebruik van een hoofdletter of kleine letter getoond worden. In overleg met alle projectbeheerders zullen we per project kijken voor welke invoervelden deze hoofdlettergevoeligheid niet van belang is voor de ingevoerde gegevens en bij controle dan ook uitgeschakeld kan worden. Hierdoor zal het controleren prettiger in gebruik worden.

 • Tussentijds bewaren

Bij het invoeren kunt u gebruik maken van de knop 'tussentijds bewaren' om uw scan tijdelijk op te slaan. Voorheen werd de scan zo'n 24 uur opgeslagen vanaf het moment dat de scan aan u is uitgedeeld. Dit blijkt voor verschillende deelnemers te kort. In overleg hebben we besloten dit vanaf vandaag te verhogen naar 48 uur.

 • Tussentijds bewaren bij controle

Voorheen was het niet mogelijk om een scan tijdelijk op te slaan wanneer je aan het controleren was. Toch bleek dit een wens van de deelnemers te zijn. Ons technisch team heeft er dan ook voor gezorgd dat het vanaf vandaag mogelijk is ook controle-scans tussentijds te kunnen bewaren. Het toevoegen van deze functionaliteit heeft een aantal bijkomstige voordelen. Zo zal de huidige invoer niet worden gewist wanneer de controleur de schermindeling tussentijds aanpast. Ook zullen de ingevoerde gegevens niet worden aangepast wanneer gebruik wordt gemaakt van de optie om een rij toe te voegen of te verwijderen.

 • Verbetering knop ‘verwijder aanpassingen’

Voorheen stond de knop ‘verwijder aanpassingen’ onderaan de data die de controleur zelf kon invullen en werkte de knop op zo’n manier dat deze alle aanpassingen verwijderde. De werking is vanaf nu verbeterd. De knop verschijnt op het moment dat er een wijziging wordt gemaakt. De meest linker knop ‘verwijder aanpassingen’ zal alle gemaakte aanpassingen verwijderen: die in de invoervelden en de aanpassingen in de gegevens van ‘invoerder 1’ en ‘invoerder 2’ (bijv. wanneer een regel is toegevoegd/verwijderd). De knop onder respectievelijk ‘invoerder 1’ of ‘invoerder 2’ zal alleen de aanpassingen verwijderen van de specifieke invoerder waar de knop onder te vinden is. Let op: wanneer er nog geen aanpassingen zijn gemaakt, is de knop niet zichtbaar. De knop verschijnt pas wanneer er een aanpassing is gemaakt.

Toekomstplannen

 • Invoer- en controlescherm

Tijdens de gebruikersbijeenkomst werd duidelijk dat de indeling van de invoer- en controleschermen nog niet altijd even gebruikersvriendelijk werken. Een vormgever heeft een nieuwe indeling voor deze schermen gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het te allen tijde zichtbaar houden van de instructies en ook de algemene handleiding. Daarnaast heeft hij geprobeerd de overzichtelijkheid van de knoppen te verbeteren en een nieuwe weergave zoeken voor de ‘schakel hulp’ knop. Dit voorstel is voorgelegd aan de leden van de gebruikersgroep en we zullen met de gekregen feedback verder werken aan de implementatie aan de nieuwe schermen.

 • Puntenoverzicht

Op het persoonlijk dashboard kan elke deelnemer een puntenoverzicht terug vinden. Helaas zijn de gegevens op dit moment beperkt. Het VeleHanden team zal de komende periode er voor zorgen dat er voor iedere deelnemer in het persoonlijk dashboard een overzicht beschikbaar komt van het ‘totaal verdiende punten’, ‘verzilverde punten’ en ‘saldo/beschikbare punten’.

 • Statistieken

De komende periode zal technische team van VeleHanden verder inventariseren wat er technisch mogelijk is en vervolgens een voorstel voorleggen aan de leden van de gebruikersgroep om de statistieken eventueel nog verder uit te breiden.

 • Te moeilijk

Wanneer een scan te lastig voor u is om in te voeren, ondanks de aangegeven voorkeuren, kunt u gebruik maken van de knop ‘Te moeilijk’. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de scan als ‘te moeilijk’ gemarkeerd en krijgt u op dit moment direct een nieuwe scan. De scan zal dan bij andere invoerders terechtkomen die de scan zullen proberen te indexeren. Uit de gebruikersbijeenkomst kwam naar voren dat het gewenst is om bij de markering ‘te moeilijk’ ook een toelichting te geven. Het VeleHanden team zal in de toekomst er dan ook voor zorgen dat dit mogelijk wordt door middel van een pop-up vergelijkbaar met de werking van de knop ‘opmerkelijk’.

 • Zoeken door berichten

Via het Berichten-tabblad van een project worden veel conversaties gevoerd. De bijdragen variëren van interessante achtergrondverhaaltjes tot vragen over het project. Op dit moment is het mogelijk om apart door de mededelingen, vragen en tips te zoeken. Idealiter bestaat er ook de optie om dit door alle berichten tegelijk te doen. Vandaar dat het VeleHanden team dit mogelijk gaat maken niet alleen voor het zoeken door de berichten van een specifiek project, maar ook voor het zoeken door alle berichten via het berichten-tabblad op het persoonlijk dashboard.