Nieuw project: Bevolkingsregisters stad Utrecht 1900-1912

Vanaf vandaag biedt Het Utrechts Archief bijna 35.000 scans van bevolkingsregisters van de stad Utrecht uit de periode 1900-1912 op VeleHanden aan om te indexeren. Doet u mee?

17 March 2015

Bron

Zoals elders in het land kende ook de stad Utrecht vanaf 1850 een systeem van bevolkingsregisters, waarbij per adres werd geregistreerd wie er woonde en waarheen deze persoon verhuisde. Er zijn in Utrecht verschillende series van bevolkingsregisters voor de periode 1850-1912. Daarna ging men over op een kaartsysteem per gezin. In de begintijd waren de huizen doorlopend per wijk genummerd; de wijken werden toen aangeduid met de letters A-M. Rond 1900 veranderde dit systeem in een nummering per straat zoals wij die nu nog kennen. Alleen de Oudegracht was toen nog anders genummerd en in een incidenteel geval kon een huisnummer of een straatnaam anders luiden dan nu. Zo heette de huidige Obrechtstraat tot medio 1907 nog Balkstraat. Deze naam werd op verzoek van de bewoners gewijzigd omdat ‘de naam der straat het idee verwekt als zou de straat in een achterbuurt zijn gelegen’. Omdat ook de adresgegevens worden geïndexeerd geeft deze database ook inzicht in de verandering van straatnamen.

Op dit vrolijke groepsportret ten huize van Johannes Antonius Moesman (1859-1937) zien we de bekende fotograaf, graficus en tekenaar Moesman omringd door familieleden. In het bevolkingsregister van Neude 7bis lezen we dat Moesman hier vanaf 1905 woonde met zijn vrouw, zoon, dochter en zuster. Inwonende (schoon)moeders, broers en zussen duiken overigens veelvuldig op in deze bevolkingsregisters, evenals inwonende studenten.

Project

Anders dan in de bevolkingsregisterprojecten die momenteel op VeleHanden staan, worden bij dit project niet alleen de persoonsgegevens – voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats – ingevoerd, maar ook per blad de volgende gegevens: straatnaam, huisnummer en bladnummer.

Dank

Per ingevoerde scan ontvangt u VeleHanden punten. Deze punten kunnen bij Het Utrechts Archief worden ingeleverd voor hoge-resolutie bestanden van afbeeldingen uit de Beeldbank van Het Utrechts Archief of verschillende publicaties.

Meedoen?

Ga direct naar de projectpagina en lees de invoerinstructies!