Nieuwe functionaliteiten n.a.v. gebruikersbijeenkomst

Er zijn vanaf vandaag, maandag 1 juni, verschillende nieuwe functionaliteiten aan VeleHanden toegevoegd, waaronder verbeterde invoer- en controleschermen.

1 June 2015

Het VeleHanden projectteam van Picturae is de afgelopen periode samen met de VeleHanden gebruikersgroep druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten naar aanleiding van de gebruikersbijeenkomst die 16 oktober 2014 bij de Universiteit Utrecht werd georganiseerd. Het VeleHanden team is wederom erg dankbaar dat de leden van de gebruikersgroep de nieuwe functionaliteiten de afgelopen periode hebben getest.

Welke functionaliteiten zijn vernieuwd?

Nieuwe indeling invoer en controle schermen

Tijdens de gebruikersbijeenkomst werd duidelijk dat de indeling van de invoer- en controleschermen nog niet altijd even gebruikersvriendelijk werken. Onze vormgever heeft een nieuwe indeling voor deze schermen gemaakt, waarbij rekening is gehouden met het te allen tijde zichtbaar houden van de instructies en ook de algemene handleiding. Daarnaast heeft hij geprobeerd de overzichtelijkheid van de knoppen te verbeteren en een nieuwe weergave gemaakt voor de ‘schakel hulp’ knop. Dit voorstel is eerst voorgelegd aan de leden van de gebruikersgroep en vervolgens getest. De aanpassingen in het invoer- en controlescherm hebben onder andere betrekking op:
•    I.p.v. de knop ‘schakel hulp’, nu bovenaan de scan een vinkje ‘helpteksten’
•    Icoon voor andere schermindeling
•    Knoppen onder scan incl. link naar instructies en handleiding
•    I.p.v. een grijze kadertekst met help, nu rechts onderaan de knop ‘toelichting’
•    Toevoeging nummering voor de invoervelden van een controleur

Oude indeling invoerscherm

Nieuwe indeling invoerscherm

 

Pop-up met mogelijkheid tot toelichting bij knop ‘Te moeilijk’

Wanneer een scan te lastig voor u is om in te voeren, ondanks de aangegeven voorkeuren, kunt u gebruik maken van de knop ‘Te moeilijk’. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de scan als ‘te moeilijk’ gemarkeerd en kreeg u voorheen direct een nieuwe scan. De scan zal dan bij andere invoerders terechtkomen die de scan zullen proberen te indexeren. Uit de gebruikersbijeenkomst kwam naar voren dat het gewenst is om bij de markering ‘te moeilijk’ ook een toelichting te geven. Het VeleHanden team heeft er dan ook voor gezorgd dat dit mogelijk wordt door middel van een pop-up vergelijkbaar met de werking van de knop ‘opmerkelijk’.

Puntenoverzicht uitgebreid

Op het persoonlijk dashboard kan elke deelnemer een puntenoverzicht terug vinden. Helaas waren de gegevens voorheen beperkt. Het VeleHanden team heeft de afgelopen periode er voor gezorgd dat er voor iedere deelnemer in het persoonlijk dashboard een overzicht beschikbaar komt van het ‘totaal verdiende punten’, ‘verzilverde punten’ en ‘saldo/beschikbare punten’.

Uitgebreid zoeken door berichten

Via het Berichten-tabblad van een project worden veel conversaties gevoerd. De bijdragen variëren van interessante achtergrondverhaaltjes tot vragen over het project. Voorheen was het mogelijk om apart door de mededelingen, vragen en tips te zoeken. Vanaf vandaag is er ook de optie om dit door alle berichten tegelijk te doen. Het VeleHanden team heeft dit niet alleen mogelijk gemaakt voor het zoeken door de berichten van een specifiek project, maar ook voor het zoeken door alle berichten van verschillende projecten via het berichten-tabblad op het persoonlijk dashboard.

Toevoeging knop ‘Voorkeuren’ op meerdere plaatsen

Bij sommige projecten is het mogelijk om als deelnemer te kiezen voor een bepaalde voorkeur (bijvoorbeeld scans uit een bepaalde plaats, periode of moeilijkheidsgraad). De projecten die voorkeuren aanbieden zijn te herkennen aan een tabblad ‘voorkeuren’ naast het tabblad ‘statistieken’. Voorheen was het aanpassen van de voorkeur slechts via dit tabblad te bereiken. Tijdens de gebruikersbijeenkomst kwam naar voren dat het tabblad ‘voorkeuren’ soms lastig te vinden is. Om de optie om voorkeuren aan te passen prominenter aanwezig te laten zijn, hebben we de knop toegevoegd op het persoonlijk projectoverzicht en het algemeen projectoverzicht in het rijtje van de knoppen ‘invoeren’ (en ‘controleren’).

Verwijderen aantal ‘controle’ bij deelnemers die geen controleur zijn

Op het persoonlijk dashboard van een deelnemer is een overzicht te vinden van het aantal projecten waaraan iemand deelneemt, het aantal ingevoerde scans, het aantal gecontroleerde scans en het aantal punten. Het aantal gecontroleerde scans wordt echter door verschillende deelnemers verkeerd geïnterpreteerd. Dit aantal geeft namelijk het aantal scans aan dat door de deelnemer is gecontroleerd. Verschillende deelnemers waren echter bang dat wanneer dit aantal op nul bleef staan, dat hun scans niet gecontroleerd werden. Om verwarring in de toekomst te voorkomen, heeft het VeleHanden team het controle-aantal bij deelnemers die geen controleur verwijderd.

Toekomstplannen

De volgende bijeenkomst zal in de zomer van 2015 worden georganiseerd. Ondertussen werkt het VeleHanden team samen met de projectbeheerders aan een nieuw mechanisme om projectmailings te kunnen verzenden. Middels nieuwsberichten houden we jullie tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent nieuwe functionaliteiten.

Feedback

Mocht u nog suggesties voor verbeteringen aan VeleHanden hebben ontvangen wij die natuurlijk graag via info@velehanden.nl. Wilt u zelf ook deelnemen aan de gebruikersgroep? Dit kunt u hier doen. In juli zal de gebruikersgroep voor de tweede keer bij elkaar komen.