Nieuw project, nieuwe bron: de pensioenkaarten

Het Stadsarchief Amsterdam start na projecten met militieregisters, bevolkingsregisters, foto’s, overgenomen delen en patiëntregisters met het ontsluiten van een nieuwe bron: pensioenkaarten. Het project ‘Tot uw dienst’ is vorige week met stille trom live gegaan en nu al ruim over de 10%. Helpt u ook mee met het online doorzoekbaar maken van de Amsterdamse pensioenkaarten?

15 June 2015

Tot uw dienst: Het Amsterdamse Ambtenarenlegioen

Na jaren werken in dienst van de stad had een gemeenteambtenaar recht op pensioen. Alle benodigde gegevens werden daarom vastgelegd door het Gemeentelijk Pensioenbureau, zodat de hoogte van de uitkering bepaald kon worden. Om alles snel terug te kunnen vinden maakten zij een kaartindex op de dossiers: de pensioenkaarten. Op de pensioenkaarten staan de namen en dienstbetrekkingen van alle Amsterdamse ambtenaren uit het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat waren er nogal wat en zij waren van heel divers pluimage: werkmannen en opzichters, onderwijzers en hoogleraren, kantoorklerken en chefs, dienders en brigadiers. We weten straks exact wat iemand deed voor de kost en ook wanneer hij of zij werd bevorderd, geschorst of (eervol of niet) ontslagen.

Wat is er te vinden op de Pensioenkaarten?

1. achternaam en voornamen of voorletters van de ambtenaar 
2. geboortedatum
3. jaartal van indiensttreding
4. gemeentelijke dienst
5. functie(s)
6. datum uit dienst, ingang pensioen of overlijden
7. soms: motivering voor ontslag: (‘op verzoek’, ‘niet wegens wangedrag’, ‘ongeschiktheid’)
8. bedragen van de pensioenuitkeringen
9. verwijzingen naar de pensioendossiers of andere registraties. Deze zijn over het algemeen niet bewaard gebleven. 

Voorbeeld van een pensioenkaart: van stalknecht tot bestuurder bij de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij


Wat is het doel van het project?

Aan het einde van het project zullen de gegevens van ca. 100.000 Amsterdamse gemeenteambtenaren voor iedereen doorzoekbaar zijn op naam en geboortedatum. Tussentijds zullen de ingevoerde namen al worden toegevoegd aan de groeiende index Pensioenkaarten op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

Dank

Per ingevoerde en gecontroleerde scan ontvangt u 1 VeleHanden-punt. Een controleur ontvangt ook 1 punt per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert geen punten op. Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor scantegoed op deze pagina van de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam. Hierbij staan 25 VeleHanden-punten gelijk aan 1 credit.

Wilt u meedoen?

Ga direct naar de projectpagina en lees de invoerinstructies!