Twee nieuwe projecten: Vele Voeten en de oudste bevolkingsregisters van Nijmegen (1820-1850)

Sinds gisteren kan iedereen meehelpen met het ontsluiten van de deelnemersregisters van de Nijmeegse Vierdaagse en van de oudste bevolkingsregisters van Nijmegen. Helpt u mee?

8 December 2015

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) heeft per 7 december weer twee projecten online staan op VeleHanden. Vrijwilligers kunnen via dit internetplatform helpen bij het ontsluiten van de historische deelnemersregisters van de Nijmeegse Vierdaagse en van de oudste bevolkingsregisters van Nijmegen. De scans van deze bronnen staan nu online; helpt u mee met het indexeren?

Vele Voeten
Naast overheidsarchief beheert het RAN een groot aantal particuliere archieven, waaronder die van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), de organisator van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat in 2016 de 100e Vierdaagse wordt gelopen is een mooie aanleiding om de deelnemersregisters in het KNBLO-archief nader te ontsluiten. In de deelnemersregisters en -lijsten kan men verschillende gegevens terugvinden: wie deed er mee en wanneer, bij welk regiment of welke vereniging liep hij/zij mee, haalde deze persoon wel de eindstreep? Het betreffen interessante gegevens voor bijvoorbeeld wandelliefhebbers, genealogen en sporthistorici. U kunt online helpen bij het indexeren van de deelnemersregisters uit de jaren 1921-1939. Als u wilt helpen bij het indexeren van de registers en lijsten uit de periode 1941-1987, kunt u zich melden op de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen.

Oudste bevolkingsregisters van Nijmegen
Eerder werden de bevolkingsregisters over de jaren 1850-1890 succesvol geïndexeerd door de vrijwilligers van VeleHanden; nu is de beurt aan de oudste bevolkingsregisters van de stad over de jaren 1820-1850, voor zover die bewaard zijn gebleven. Voor 1850 was er nog geen sprake van een consequente bevolkingsregistratie; voor zover dit gebeurde, werd deze taak uitgevoerd door zogenaamde wijkmeesters met het oog op bedeling uit de armenfondsen. De bevolkingsregisters bevatten interessante informatie: namen van personen, hun beroepen, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en meer. Ze zijn interessant voor genealogen en familieonderzoekers, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek naar historische demografie.

Doel
Het doel van de indexering van de bronnen in kwestie is om de bezoekers van het RAN een betere toegankelijkheid te kunnen bieden tot het archiefmateriaal. Zij kunnen straks online zoeken op naam of op locatie en bladeren door de scans. Alle ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in de Digitale Studiezaal; de opgebouwde indexen zullen tevens beschikbaar worden gesteld als (linked) open data. Al met al een weer een belangrijke stap vooruit in de toegankelijkheid van de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen.

Beloning
Het Regionaal Archief Nijmegen waardeert uw bijdrage zeer! De top 10 invoerders van elk VeleHanden-project ontvangt van ons een presentje in de vorm van een boek. De opgespaarde punten kunnen worden ingezet om of afdrukken van foto’s uit onze beeldbank of scans te kopen.