Nieuw project: Binnen- en buitengesticht van Zutphen!

Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) heeft de registers over de periode van 1842 tot en met 1938 laten scannen en vraagt jullie de patiënten hun naam terug te geven!

8 February 2016

Geef patiënten een naam

Via VeleHanden kunnen vrijwilligers vanaf begin februari 2016 de patiënten-registers van krankzinnigengesticht het Oude en Nieuwe Gasthuis indexeren. Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) heeft de registers over de periode van 1842 tot en met 1938 laten scannen en vraagt jullie de patiënten hun naam terug te geven! 

De registers

In de registers staan onder andere de naam, leeftijd, woonplaats, godsdienst en het beroep van de patiënt. Maar ook gegevens van de ouders en de opname- en verblijftermijnen vind je erin terug. Het bijzondere aan de registers van het Binnen- en Buitengesticht is dat er veel patiënten van buiten de regio Zutphen kunnen worden teruggevonden. Uit heel Nederland krijgt het RAZ vragen van mensen of hun voorouder was opgenomen in het Zutphense gesticht. Voor de medewerkers is het dan erg lastig zoeken in de grote en bijzonder zware registers. Want een goede en complete index op naam ontbreekt nog.

Geschiedenis

Het gesticht was onderdeel van het eeuwenoude Oude en Nieuwe Gasthuis in de Zutphense binnenstad. In mei 1841 werd Johannes Ramaer benoemd tot geneesheer in het krankzinnigengesticht. Ramaer was een van de meest vooruitstrevende psychiaters in Nederland in de 19e eeuw. Onder zijn bezielende leiding kreeg het gesticht in Zutphen al snel landelijke bekendheid.
Niet lang na de opening sloten andere provincies contracten af met het gesticht voor de opname van hun krankzinnigen. Er kwamen steeds meer patiënten en in 1902 werden er ook op landgoed Groot Graffel in Warnsveld twee paviljoens geopend. Om beide locaties uit elkaar te houden, sprak men van Binnengesticht als het over Zutphen ging en Buitengesticht of Groot Graffel als het over Warnsveld ging.
In de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen van het Binnengesticht ernstig getroffen en niet lang daarna gesloten. Het buitengesticht Groot Graffel bleef over als enige locatie voor de huisvesting en behandeling van psychiatrische patiënten. Vandaag de dag kennen we het gesticht onder de naam GGNet, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, gevestigd in Warnsveld bij Zutphen.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen.