Stadsarchief Aalst start nieuw Vele Handen-project

Na het succesvolle eerste crowdsourcingproject rond de militieregisters vorig jaar worden nu de bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten voor de periode 1796 tot 1881 onder handen genomen.

19 April 2016

Via de crowdsourcingwebsite www.velehanden.nl kunnen vrijwilligers van thuis uit historische bronnen indexeren, beschrijven, selecteren en koppelen. Wie mee wil helpen aan het Aalsterse project kan zich aanmelden op de site. Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden. Meer dan 30.000 scans van bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten staan klaar om bewerkt te worden.

De bevolkingsregisters uit de periode 1796-1881 bevatten interessante informatie zoals namen van personen, hun beroepen, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, adres en meer. Omdat het vooral persoonsgegevens betreft, zijn bevolkingsregisters een uitermate belangrijke bron voor genealogen en familieonderzoekers.

In dit project worden een beperkt aantal velden uit de bevolkingsregisters ingevoerd zodat de onderzoeker aan de hand daarvan de gezochte persoon snel kan terugvinden. De extra (niet ingevoerde) velden zijn dan op de scan zelf te bekijken.

De in te vullen velden zijn: 

- Familienaam
- Voornamen
- Geboortedatum (of leeftijd)
- Geboorteplaats
- Straatnaam (en/of gehucht en/of wijk)
- Huisnummer
- Beroep

 

Na afronding van het project zullen deze gegevens beschikbaar worden gesteld via de overkoepelende erfgoedwebsite www.madeinaalst.be. Geïnteresseerden die deze bron willen raadplegen zullen dus heel snel – en van thuis uit – de gezochte informatie kunnen terugvinden, maar een bijkomend voordeel is dat de originele registers niet meer zullen moeten uitgehaald worden voor consultatie in de leeszaal van het stadsarchief waardoor deze gevrijwaard blijven van bijkomende gebruiksschade.