Nieuw project: In dienst van het Hof (1814-1940)

Help je mee met de ontsluiting van de stamboeken van het personeel van het Koninklijk Huis?

22 February 2017

Sinds 1814 ondersteunt de hoforganisatie de koninklijke familie bij de uitvoering van haar taken. De hofhouding, onder andere bestaande uit de hofmaarschalk, de ceremoniemeester en de intendant, staat hen hierin bij. Zij staan ieder aan het hoofd van een departement en worden ondersteund door hun eigen personeel. Van lakeien tot kamermeisjes, van tuinmannen tot adjudanten en van stalknechten tot koetsiers. 

Stamboeken

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Veranderingen in de functie werden hierin aangetekend. Zij vormen een rijke bron van informatie over de vele mensen die in dienst zijn geweest van het hof. De stamboeken worden bewaard door de Koninklijke Verzamelingen. We stellen deze bronnen graag ter beschikking aan het publiek, want we krijgen regelmatig de vraag: heeft mijn voorouder bij het Koninklijk Huis gewerkt? 

VeleHanden

Voor dit VeleHanden project zijn ruim 50 stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940. Hierin zijn de gegevens opgenomen van het personeel van verschillende hofdepartementen van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Tijdens het project zullen enkele voor genealogen belangrijke gegevens zoals de naam, geboortedatum en natuurlijk de functie worden getranscribeerd. Na afloop van dit project zullen de gegevens doorzoekbaar worden gemaakt via de website van WieWasWie. 

Over de Koninklijke Verzamelingen

In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag worden de Koninklijke Verzamelingen bewaard. De Koninklijke Verzamelingen bestaan uit voorwerpen en informatiebronnen, die leden van de geslachten Nassau en Oranje-Nassau en de mensen in hun directe omgeving in de loop van vele eeuwen bijeenbrachten en bewaarden. Dit zijn onder meer archieven, een bibliotheek, een fotocollectie en een gevarieerde kunstverzameling.

 

Bekijk het VeleHanden project In dienst van het Hof (1814-1940)