Omrop Fryslân zoekt hulp bij radio- en televisiearchief

Duizenden uren aan oude radio- en televisieopnamen van Omrop Fryslân zijn gedigitaliseerd. Het doel is die opnamen in de toekomst voor iedereen online beschikbaar te stellen. Om het online archief goed doorzoekbaar te maken zoekt Omrop Fryslân helpende handen. Via het platform FryskeHannen.frl (project Omroplûden) van Tresoar kan het publiek helpen bij het invoeren van informatie over de opnamen.

10 November 2017

Iedereen kan achter de eigen computer een bijdrage leveren aan het invoeren van de informatie. Die informatie staat op 10.000 scans van de bandhoezen en indexvellen van de gedigitaliseerde audio- en videobanden. De ingevoerde gegevens worden later toegevoegd aan het archief, zodat bijvoorbeeld met trefwoorden gezocht kan worden naar de opnamen.

De opnamen en informatie worden ook toegevoegd aan het interne digitale archief bij Omrop Fryslân. Mogelijk betekent dat ook dat het materiaal nog eens wordt herhaald of wordt gebruikt in nieuwe uitzendingen. Wie weet welke interessante vondsten er nog aan het licht komen!

Voor de mensen die mee willen helpen, kan het ook nog iets opleveren. Aan de invoer en controle van de gegevens worden punten toegekend. Daarmee kan bijvoorbeeld een leuke Omrop-attentie worden verdiend. Aanmelden en meehelpen kan via Fryskehannen.frl.

Over de radio-opnamen: FAME
Voor het online archief is 2300 uur aan oude radio-opnamen, vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gedigitaliseerd. Om dat materiaal digitaal beschikbaar en toegankelijk te maken is in het project FAME samengewerkt met onder andere de Radboud Universiteit, Tresoar en de Fryske Akademy. Daarbij is software ontwikkeld voor spraak- en sprekersherkenning en een zoekprogramma. Als het digitale archief in juli 2018 beschikbaar komt is er 3,5 jaar aan gewerkt. Kijk voor meer informatie op
Fame.frl.

Over FryskeHannen.frl
Met het platform FryskeHannen wil Tresoar gedigitaliseerde collecties uit het eigen archief of andere archieven verrijken met informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld al eerder projecten geweest met registratiekaarten van onderduikers en met monumenten. Kijk voor meer informatie op FryskeHannen.frl