Het Literatuurmuseum zoekt vrijwilligers!

Het Literatuurmuseum zoekt nieuwe enthousiaste en nauwkeurige vrijwilligers die willen meewerken aan het transcriberen van de dagboeken van Lodewijk van Deyssel, Henri van Booven en J. Greshoff.

22 December 2017

Een gestaag groeiende groep is inmiddels al bezig aan dit veelomvattende en interessante project, tot nu toe alleen nog met de dagboeken van Van Deyssel. Binnen niet al te lange termijn zal het dagboek dat Van Booven tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft bijgehouden ter beschikking komen. In een later stadium volgen de dagboeken van Greshoff.

Je leest over de dagelijkse bezigheden en de zielenroerselen van de schrijvers, en over de gebeurtenissen in de wereld die hen bezighouden. Zo krijg je een inkijkje in hun leef- en denkwereld.

Dit project zal het onderzoekers en alle andere belangstellenden mogelijk maken de dagboeken van deze drie vooraanstaande schrijvers van uiteenlopende snit te doorzoeken en bestuderen.

Helpt u mee om deze prachtige klus te klaren?