Resultaten tevredenheidsonderzoek

Middels dit nieuwsbericht delen we de belangrijkste bevindingen van het tevredenheidsonderzoek.

28 May 2014

Van januari tot en met half mei 2014 heeft het VeleHanden team een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers uitgevoerd. Deze is uitgevoerd om VeleHanden optimaal gebruiksvriendelijk te maken. Het onderzoek is gedaan door middel van een enquête (die op VeleHanden is geplaatst en als nieuwsbrief is verzonden) en interview afname met deelnemers. De resultaten zijn inmiddels verwerkt in het statistische programma SPSS. Middels dit nieuwsbericht worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gedeeld.

Uitkomsten

Uit de analyse bleek dat eigenlijk alle punten die werden beoordeeld, overheersend als ‘tevreden’ of ‘neutraal’ werden ervaren. Wel werden er, met name middels de open vragen, verschillende verbeterpunten voor VeleHanden aangekaart.

De onderdelen die het meest als ‘tevreden’ werden ervaren:

Legenda

Rood Zeer ontevreden / ontevreden
Zwart Neutraal 
Groen  Tevreden / zeer tevreden

1.    Aanmelden voor projecten

1,2% 18,8% 80,0%

2.    Aanmeldmogelijkheden (via e-mail of derde partij)

1,2% 19,7% 79,1%

3.    Totale gebruiksgemak

3,3%
20,0% 76,7% 

4.    Vormgeving in het algemeen

1,2%
27,0% 71,8% 

De volgende opmerkingen zijn verkregen over de tevredenheid:

  • “Nog fijner?! Ik vind het gebruik gewoon hartstikke makkelijk.”
  • “Er wordt geluisterd naar de vrijwilligers en waar het kan worden aanpassingen gemaakt, grandioos.”
  • “De website ziet er prachtig uit en is gebruiksvriendelijk.”
  • “Ik zie dat de site vernieuwd is, moet nodig weer eens aan de slag!”
  • “Ik heb ervaren dat het erg leuk is om aan verschillende projecten te werken, en bij vele handen heb je die mogelijkheid.”
  • “Ik hoop alleen dat Vele Handen nog heel lang door blijft gaan!!”

De verbeterpunten die naar voren kwamen uit de enquête:

Onderstaand zijn de verbeterpunten uiteengezet die uit de enquête naar voren kwamen. Er is te zien dat de onderdelen niet overheersend als “zeer ontevreden of ontevreden” wordt ervaren maar dat dit percentage wel hoger is als de bij de onderdelen die overheersend als “tevreden” worden ervaren. Daarnaast is het percentage “tevreden of zeer tevreden” flink lager dan bij de eerder genoemde punten. De verbeterpunten zijn versterkt door opmerkingen uit de enquête en interviews.

Legenda

Rood Zeer ontevreden / ontevreden
Zwart Neutraal 
Groen  Tevreden / zeer tevreden

1.    Foutmeldingen tijdens invoer / controle

13,0% 33,9% 53,1%

“Ja, dat is wel een beetje storend, dat de foutmeldingen te lang in beeld blijven”

2.    Punten systeem (mogelijkheden)

12,4% 56,7% 30,9%

“Ik vind het jammer dat je de punten niet bij een andere instelling kan verzilveren. Ik koos voor bevolkingregisters Friesland, maar heb in het hele land interessegebieden.”

3.    Verzilvering punten (coupons aanmaken)

11,8% 53,3% 34,8% 

“De verzilvering van de coupons. nu te ingewikkeld.”

4.    Afmelden voor projecten

11,8% 58,8% 29,4%

“Je moet meer voor informatie kunnen krijgen voordat je ja zegt, of de mogelijkheid hebben om af te melden.”

5.    Gebruiksgemak invoeren: invulvelden

11,8% 27,0% 61,2%

“Ik zou het prettig vinden als ik niet alle regels in het invulformulier moest tellen, maar meteen kon zien hoeveel regels ik heb ingevuld.”

6.    Gebruiksgemak invoeren: viewer

11,8% 26,1% 62,1%

“Een mogelijkheid om tijdens het invoeren in te zoomen op 75% nu gaat het van 50% direct naar 100%.”

7.    Vinden van de juiste informatie bij vragen

 8,2%  47,3%  44,5%

“Het forum lijkt nu wel een grote handleiding te worden, dat is denk ik voor beginners bijna niet bij te houden. Zou handig zijn als belangrijke berichten bv hoger komen te staan of op een andere manier extra aandacht krijgen. Ik heb er veel aan gehad, maar eigenlijk moet je steeds alles lezen om te zien of er iets - voor jou - nuttigs bij zit.”

8.    Personalisatie

7,3% 72,4% 20,3%

“Als mijn voorkeur opgeslagen kan worden zou dat wel fijn zijn ja! Dat zou prettig zijn.”

De verbeterpunten die naar voren kwamen in de open enquête vragen en interviews:

Hieronder zijn de verbeterpunten te zien die uit de open enquête vragen en interviews naar voren kwamen. Hierbij zijn daarom vanzelfsprekend geen percentages meegegeven. Wel zijn deze bevindingen versterkt door opmerkingen uit de enquête en interviews.

1.    Handleiding instructies

“Wat ik wel nog steeds het nadeel vind, is de wat tegenstrijdige berichtgeving in de gebruiksaanwijzing.”

2.    Controle naar deelnemers toe

“Tussentijds een keer een soort beoordeling zou wel fijn zijn. Je doet veel op gevoel, ik twijfel best wel eens hoe dingen ingevuld moeten worden.”

3.    Auto-aanvul optie

“Reeds ingevoerde namen, namen van plaatsen ed verschijnen niet altijd als popup als je de naam opnieuw gebruikt. Het zou handig zijn als alle plaatsnamen alvast beschikbaar zouden zijn in en popup tabel. Dit voorkomt tikfouten en zoeken in plaatsnamen sites.”

4.    Smartphone en tablet versie

“Soms voer ik ook nog wel eens in via een tablet. Dit kan alleen via Firefox. Dan is het overzichtsveld van de scan wat aan de kleine kant. Als dit vergroot kan worden kan ik sneller invoeren”

Toekomst

Na de analyses uit het onderzoek, zijn aanbevelingen geschreven. Deze neemt het VeleHanden team mee in de verdere doorontwikkeling. Wanneer er aanpassingen zijn gedaan, worden deze gemeld op de website. Wilt u meer lezen omtrent het tevredenheidsonderzoek? Het definitieve onderzoeksrapport (analyses) wordt binnenkort op VeleHanden beschikbaar gesteld.

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar info@velehanden.nl.