Nieuw project op Vele Handen: ''Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?'

‘Fan wa bisto ien’; hoe rijk of arm waren jouw voorouders? Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

14 November 2023

Help mee met ‘Fan wa bisto ien’ het nieuwste Vele Handen invoerproject wat op dinsdag 14 november van start is gegaan!

Een van de dingen die onderzoekers naar hun familiegeschiedenis zich waarschijnlijk het vaakst hebben afgevraagd, is of onze voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden. Hoewel een beroep en een adres een indicatie kan zijn van die armoede of welstand, zegt het niet alles. Bovendien bestaat misschien het beeld dat er geen bronnen zijn die tamelijk eenvoudig een antwoord op deze vraag kunnen geven. Toch bestaat er zo’n bron. De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw een redelijk duidelijk antwoord verschaffen. 

De gemeenten Fryske Marren en Súdwest-Fryslân hebben uw hulp nodig om deze rijke bron van informatie digitaal doorzoekbaar te maken. Helpt u een handje mee? 

 

Ja ik doe mee!