Nieuwe gemeente bij AlleFriezen project

Gemeente Smallingerland

30 January 2019

Bij een van de langst lopende projecten op VeleHanden - AlleFriezen - zijn bijna 30.000 scans beschikbaar gekomen van de Gemeente Smallingerland!. 

Hopelijk helpen jullie weer masaal mee om ook de gegevens van deze gemeente op http://www.allefriezen.nl beschikbaar te maken.  

AlleFriezen.nl: voor en door alle Friezen

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de
16e eeuw tot de zestiger jaren van de vorige eeuw. AlleFriezen heeft, van alle aangesloten gemeenten, de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. In 2018 is de website in totaal 600.000 keer geraadpleegd.

https://velehanden.nl/projecten/bekijk/projectprofile/project/frl