Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)

Meertens Instituut laat informatie over dialectgebruik en volksgebruiken digitaliseren door vrijwilligers

12 July 2018

Op 9 juli is een nieuw project ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’ gestart. Het doel van het project is de antwoorden op de vragenlijsten van  het Meertens Instituut te ontsluiten. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

Al sinds 2012 maakt het Meertens Instituut dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanwege de belangrijke resultaten die al beschikbaar zijn gekomen, wordt dit werk nu voortgezet op VeleHanden.

Vragenlijsten

Sinds de oprichting in 1931 is een belangrijke taak van het Meertens Instituut geweest het verzamelen van gegevens. Dit gebeurde vroeger door vragenlijsten op te sturen naar informanten verspreid over Nederland en Vlaanderen. Tegenwoordig gaat het digitaal via het zogenoemde Meertens Panel. De meeste antwoorden die informanten voor het digitale tijdperk per post naar het instituut opstuurden zijn gescand. Die antwoorden willen we nu ontsluiten, door ze te digitaliseren en doorzoekbaar te maken in een databank.

De vragenlijsten betreffen vragen over dialectgebruik, volksgebruiken en namen. Men vroeg de informaten bijvoorbeeld: “Hoe noemt men in uw dialect de kinderziekte bof?” En ook: “Werd in uw jeugd uw verjaardag gevierd? Hoe?” De antwoorden komen uit heel Nederland en Vlaanderen.

Databank

Binnen dit project worden de handgeschreven of getypte antwoorden door de vrijwilligers overgetikt. Al eerder zijn door vrijwilligers de antwoorden overgetikt van drie dialectvragenlijsten die in 1932, 1933 en 1934 uitgezonden zijn, en twee volkundevragenlijsten, uit 1961 en 1975.

Op VeleHanden worden nu nog eens 9.720 ingezonden antwoorden (in totaal 67.230 gescande pagina’s) van zestien vragenlijsten die waren uitgezonden tussen 1964 en 1998, en twee volkskundevragenlijsten uit 1981 en 1995), aangeboden voor digitalisering door vrijwilligers.

In de loop van dit jaar zullen de vragen, de scans met de antwoorden en de overgetikte antwoorden, beschikbaar worden gesteld op de website van het Meertens Instituut in de vorm van een Vragenlijstenbank.

Ja, ik wil helpen invoeren!