Nieuw op VeleHanden: Correctie-project 18de-eeuwse Brugse schepenbank

30 November 2022

Benieuwd om in het Brugge van de achttiende eeuw te duiken en mee te kijken over de schouder van de gewone man of vrouw in de straat? Zin om als een Sherlock Holmes avant la lettre rond te dwalen in de Brugse straten, kroegen en huizen om er getuige te zijn van moord, diefstal, verstoring van de openbare orde, herbergruzies en dergelijke meer?

Of wil je ons gewoon helpen bij de totstandkoming van een uitgebreid wetenschappelijk tekstcorpus, waar (kunst)historici, taalkundigen, criminologen en sociologen nog jarenlang gebruik van zullen kunnen maken?

Ja ik doe mee!