Heeft uw voorouder bij het Koninklijk Huis gewerkt?

De website WieWasWie helpt u vanaf vandaag het antwoord op deze vraag te vinden. De Koninklijke Verzamelingen hebben zo’n vijftig stamboeken gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt via VeleHanden. Op WieWasWie.nl kan iedereen eenvoudig deze collectie doorzoeken. Wie weet was één van uw voorouders wel lakei, kamermeisje, koetsier of stalknecht.

12 July 2017

 

Sinds 1814 ondersteunt de hoforganisatie de koninklijke familie bij de uitvoering van haar taken. De hofhouding, onder anderen bestaande uit de hofmaarschalk, de ceremoniemeester en de intendant, staat hen hierin bij. Zij staan ieder aan het hoofd van een hofdepartement en worden ondersteund door hun eigen personeel. Van lakeien tot kamermeisjes, van tuinmannen tot adjudanten en van stalknechten tot koetsiers.

Stamboeken
Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.

De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. 

Online zoeken
Vanaf vandaag zijn de gegevens uit de stamboeken te doorzoeken via de website WieWasWie. WieWasWie is hét Nederlandse online platform voor familiegeschiedenis. Het platform wordt beheerd door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, het landelijke expertise en informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Via deze website zijn persoonsgegevens uit archieven van een groot aantal Nederlandse archiefinstellingen toegankelijk en integraal doorzoekbaar. De zoekmachine maakt het zoeken eenvoudig. U kunt onder andere zoeken op voor- en achternaam en geboortedatum. Bij de resultaten worden de scans getoond. Wilt u het volledige stamboek digitaal bekijken? Blader virtueel door de scans op de website van de Koninklijke Verzamelingen.

Kijk voor meer informatie op www.wiewaswie.nl en www.koninklijkeverzamelingen.nl