Het Westfries Archief; De uitdaging: geef meer dan 20.000 dienstbodes een naam

Deelnemers aan het project Westfriezen Geregistreerd starten op 2 oktober met een bijzondere uitdaging: binnen een maand tijd meer dan 20.000 namen invoeren vanaf de dienstbodekaartjes.

28 September 2017

Een dienstbode was een hulp in een huishouding. Met het invoeren van deze namen wordt een grote stap gezet in het vrijwilligersproject waarin de bevolkingsregisters van oostelijk Westfriesland worden geïndexeerd. De ingevoerde namen van de dienstboden en de overige namen uit de bevolkingsregisters, kunt u doorzoeken op de website van het Westfries Archief.

Vanaf 1922 tot 1939 noteerden ambtenaren van de burgerlijke stand de namen van dienstbodes op dienstbodekaartjes. Daarvoor stonden de namen van dienstbodes in het bevolkingsregister bij het gezin waar ze werkte. In dit register werd per huishouden gegevens bijgehouden van de bewoners, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, maar ook zaken als beroep, godsdienst en adres. Wanneer een persoon van een huishouden overleed of verhuisde streepte de ambtenaar de naam door. Dienstbodes veranderden vaak van werkplek met vele doorhalingen in de bevolkingsregisters tot gevolg. Na de invoering van de kaartjes bleven de registers overzichtelijker. Voorop het kaartje stond de naam, geboortedatum en –plaats van de dienstbode. Achterop stond het adres waar de dienstbode op dat moment woonde en werkte.

Lijkt het u leuk om mee te werken aan het invoeren van de dienstbodes en andere namen uit de bevolkingsregisters? Meldt u dan nu aan via de project info pagina. U kunt dan meteen beginnen met het invoeren. VeleHanden is een crowdsourcingsplatform, waarop  het Westfries Archief meer dan 154.000 scans van Westfriese bevolkingsregisters heeft geplaatst. 

Elke tweede vrijdag van de maand is er een inloopochtend voor alle deelnemers van het project Westfriezen Geregistreerd. U bent dan van harte welkom om langs te komen en al uw vragen te stellen over het project. Ook kunt u dan andere deelnemers ontmoeten. De eerstvolgende inloopochtend is op 13 oktober van 09.30 uur tot 13.00 uur in het Westfries Archief (Blauwe Berg 5C, Hoorn).  U kunt zich hiervoor aanmelden per mail: vrijwilligers@westfriesarchief.nl