Fan wa bisto ien?

Help mee de vroegere bewoners van Sudwest-Fryslân een gezicht te geven Het gemeentearchief zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922