'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Current status

 • 84.526 scans
 • 364 participants

 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Double entered 98.4%
 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Validated data 98.4%

Project info

 
Rick Weggen

Rick Weggen

Hoeveel controleurs zijn er eigenlijk en komen die wel aan bod?

Updated at: 

Beste mensen,

Volgens de statistieken zijn er 9 controleurs voor dit project. Er zijn steeds maar drie actief en die nemen alle controles voor hun rekening. Ik heb veel controles gadaan maar gun andere ook hun plaats. Misschien kunnen we een maximum per dag afspreken per controleur (idee Jack). Zo komt iedereen aan bod.

Rick