'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 228 participants

 • 18.146
  • 23.3% Unusable
  • 47.7% Double entered
  • 43.7% Validated data
  Double entered 71%
 • 16.618
  • 23.3% Unusable
  • 47.7% Double entered
  • 43.7% Validated data
  Validated data 67%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Potloodcorrectie negeren?

Scan Doniawerstal_1816-1924_1016_kohieren-van-de-hoofdelijke-omslag-1900-1921_0389, Doniawerstal_1816-1924_1016-kohieren-van-de-hoofdelijke-omslag-1900-1921

Deze vind ik wel aardig. Potloodnotities/-correcties moeten we negeren. Maar in dit geval.... Het leuke is ook dat ik noch in Wiewaswie, noch in AlleFriezen een match kan vinden in combinatie met de letter J.

Zal me aan de instructie houden met notitie in Opmerkelijk, maar vond 'm wel aardig om voor te leggen. 

 • Petra Sj

  Petra Sj

  We zullen het daar maar op/bij houden, grijns.