'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.512
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.5%
 • 16.850
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.1%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Voor Dac

Updated at: 

Ha Dac,

Volgens mij heb ik nu een ‘formule’ voor de weduwen te pakken. Zullen we dit samen uitwerken voor de invoerinstructie? En inmiddels voorbeelden te over denk ik? ;-) 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van echtgenoot in, voorafgegaan door Wed./W_ed/W_e

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Je verwoordt precies wat ik vaak denk Helly, daarom ben ik ook tot actie overgegaan. 
  We laten Dac niet in het hempie staan, toch?
  Jij bedankt voor je terugkoppeling, leuk om te lezen. 

  Overigens denk ik dat velen onze mening delen. Dus Dac: you never walk alone (nog een beetje met de Marathon Rotterdam in het hoofd). 

 • dac

  dac

  Dank, dank, dank!

 • dac

  dac

  W-ed of Wed_e?

  (Geen persoonlijke gegevens weduwe
  Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van echtgenoot in, voorafgegaan door Wed./W_ed/W_e)

 • Petra Sj

  Petra Sj

  De zin verbeterd/uitgebreid. Dank. ;-)

 • dac

  dac

  W_ed: welke zijn hier de weggelaten letters op de plaats van de underscore?