'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.511
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.5%
 • 16.850
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.1%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Voor Dac

Updated at: 

Ha Dac,

Volgens mij heb ik nu een ‘formule’ voor de weduwen te pakken. Zullen we dit samen uitwerken voor de invoerinstructie? En inmiddels voorbeelden te over denk ik? ;-) 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van echtgenoot in, voorafgegaan door Wed./W_ed/W_e

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Updated at: 

  Volgens mij hadden ze W_e moeten schrijven maar om een of andere duistere reden hebben ze er W_ed van gemaakt. Bij W_e zou er geen punt achter moeten komen en bij W_ed juist weer wel omdat er achter de ed nog wat moet komen.

  Wat er tussen W_ed moet komen is natuurlijk niets. Het is mi een veelvuldige fout die destijds is gemaakt. Ik weet nu niet of Wed. of W_ed als eerste geschreven werd.