'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.542
  • 23.9% Unusable
  • 48.8% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.7%
 • 16.850
  • 23.9% Unusable
  • 48.8% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.2%
Participate in this project

Project info

 
Ida

Ida

patroniem als achternaam vermelden?

in de archieven van Hindeloopen Hin_649_1816-1865_0372, Hin_649_1816-1865 kom ik onderstaande vermelding tegen

Dit echtpaar is in 1780 getrouwd. Dirkjen Douwes staat in Alle Friezen alleen onder haar voornaam resp. patroniem vermeld, want is geboren vóór de tijd dat familienamen verplicht waren. Ik heb haar overgenomen als

Achernaam #### wed. H. Sikkes

voornaam Dirkjen

patroniem Douwes.

maar vraag me af of dit correct is. Hoe doen jullie dit?

Ik heb een opmerking aan de scan toegevoegd.

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Ik zou het alsvolgt hebben ingevoerd:

  Achernaam Douwes wed. H. Sikkes

  voornaam Dirkjen

  patroniem Leeg

  Dit staat in de instructie "Na 1811 besloten sommige mensen hun patroniem als familienaam te gebruiken. Daarom voeren we na 1811 het patroniem in onder familienaam. Behalve wanneer een persoon naast een patroniem ook een familienaam gebruikt".

   

 • Janke Maria Hiemstra

  Janke Maria Hiemstra

  Ik ben ook bezig met de aktes van Hindeloopen en vul ze in zoals Jacqueline aangeeft.

 • Ida

  Ida

  oke duidelijk, dankjewel. Ik was dat stukje uit de (zeer beknopte) instructie vergeten en had nu alleen op het forum gezocht.

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Haha Ida, dat overkomt mij nu ook. Ik verwacht op het forum altijd het antwoord te vinden terwijl het vaak uit de (inderdaad zeer beknopte en soms onduidelijke) instructie blijkt.