'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.269
  • 25.5% Unusable
  • 53.3% Double entered
  • 49.6% Validated data
  Double entered 78.8%
 • 18.865
  • 25.5% Unusable
  • 53.3% Double entered
  • 49.6% Validated data
  Validated data 75.1%
Participate in this project

Project info

 
Ida

Ida

organisaties als belastingplichtige

Updated at: 

Deze  vraag is begin mei door Petra Sj ook gesteld, maar nooit beantwoord bij mijn weten.

Bij de registers van Wijmbritseradeel staan op Wij_1178_1827-1835_0192, Wij_1178_1827-1835 o.a. de diaconie , Armvoogdij, R.C. Armenadministratie en doopsgezinde gemeente genoemd als belastingplichtige.

In de handleiding staat persoonsnamen moeten worden overgenomen, maar ook dat we letterlijk moeten overnemen wat er op papier staat. Ik heb het met een opmerking toch maar overgenomen.