Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 8.539 scans
 • 149 participants

 • 8.443
  • 1.1% Unusable
  • 98.9% Entered
  • 98.6% Validated data
  Entered 100%
 • 8.423
  • 1.1% Unusable
  • 98.9% Entered
  • 98.6% Validated data
  Validated data 99.8%
Participate in this project

Project info

 
Cor Kooter

Cor Kooter

Maken vonnissen ook deel uit van dit project?

Tot nu toe krijgen we alleen de verslagen te lezen van ondervragingen
door de Schepenen, maar ik ben ook wel benieuwd naar wat voor straffen de
boosdoeners kregen. 
Het kan toch niet zo zijn, dat soldaten ongestraft zomaar willekeurige burgers
verwonden, of ergens de ruiten inslaan, en regelmatig lees ik ook dat iemand weer
in vanghenisse is gheleedt. Maken de vonnissen ook nog deel uit van dit project,
of beperkt het zich tot deze verhoren?

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  Dag Cor

  Het getuigenissenproject beperkt zich tot de getuigenverhoren. Deze bieden immers het meeste informatie over het dagelijkse leven in de achttiende eeuw.

  Vonnissen zijn overigens lang niet altijd bewaard, omdat partijen net dit document meekregen. Veel processen eindigden zelfs niet met een vonnis, wanneer bijvoorbeeld onderweg een compositie werd betaald. Er zijn wel vonnisregisters bewaard, dus dat is misschien stof voor een vervolgonderzoek!

  Een gevangenisstraf kwam in de achttiende eeuw trouwens weinig voor - verbanning was gebruikelijker! Wanneer je in de bronnen leest dat iemand "in vanghenisse is gheleedt", wijst dit er eerder op dat de persoon in kwestie in hechtenis is genomen tijdens het onderzoek en in afwachting van een definitief vonnis!