Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 155 participants

 • 10.447
  • 1.4% Unusable
  • 75.9% Entered
  • 64.6% Validated data
  Entered 77.3%
 • 8.893
  • 1.4% Unusable
  • 75.9% Entered
  • 64.6% Validated data
  Validated data 66.1%
Participate in this project

Project info

 
Cor Kooter

Cor Kooter

En of Ende

Stond in de voorgaande teksten nog 'Ende' geschreven, nu zie ik regelmatig dit 'En' met een overdreven krul voorbijkomen. Bedoelt de schrijver hier gewoon weer 'Ende' en is de krul een afkortingsteken?
Ik heb er tot nu toe maar gewoon 'En' van gemaakt.

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Updated at: 

  Hier worden andere afkortingen gebruikt, hier is staat ende. Ook staan er vaak hoofdletter, terwijl namen en steden met een kleine letter worden geschreven.

  Fijn weekend Cor.

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  De krul na 'en' is inderdaad een afkortingsteken. De scribent bedoelde dus inderdaad 'ende'. Er is zeker geen vaste systematiek voor het gebruik van afkortingen, nu eens kort een schrijver een woord af, dan weer niet. Hetzelfde geldt voor hoofdlettergebruik, waar in de praktijk nog geen vaste regels voor golden.