Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 155 participants

 • 10.447
  • 1.4% Unusable
  • 75.9% Entered
  • 64.6% Validated data
  Entered 77.3%
 • 8.893
  • 1.4% Unusable
  • 75.9% Entered
  • 64.6% Validated data
  Validated data 66.1%
Participate in this project

Project info

 
Cor Kooter

Cor Kooter

Woordafbrekingsteken

Updated at: 

Het kan aen mijn computer ligghen of aen Google Chrome, maer  meestentyds als ick een afbrekinghsteecken wil toevoeghen aen het eynde van een reghel, dan wordt dat óf aen het begin van de reghel, óf op de reghel erbooven geschreven, óf vermits er meer naer vooren een superscript staet, alle letters tot aen het afbrekinghsteecken alle oock in superscript. Hebben meer mensen die ervaring?

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Updated at: 

  Ja Cor, soms gebeurt dat en dan moet je gewoon een streepje zetten.

  af-  gebroken.

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Heb wat testjes gedaan naar dat speciale onderbrekings teken. Als dat soms niet lukt, moet je voor de laatste letter het teken zetten commissa-    rissen    eerst zo: commiss-a rissen, daarna neem je de a weg en zet die weer achter de laatste s van commiss, nu blijft het speciale onderbrekings teken wel staan.    

   

 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Na wat uitproberen had ik inderdaad gevonden dat je het onderbrekingsteken nooit als laatste karakter op een regel kan invoegen, maar dat je dat op de voorlaatste plek moet invoegen, waarna je de letter na dat teken weer moet weghalen, en voor het onderbrekingsteken moet intikken. Vreemde manier van werken, maar we doen het er maar mee. 

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  Bedankt voor de hulp Suzanne! Klinkt inderdaad vreemd dat je een afbrekingsteken niet op het einde van de regel kan typen, maar goed dat jullie een omweg gevonden hebben!