Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 158 participants

 • 11.506
  • 1.9% Unusable
  • 83.6% Entered
  • 65.8% Validated data
  Entered 85.5%
 • 9.059
  • 1.9% Unusable
  • 83.6% Entered
  • 65.8% Validated data
  Validated data 67.8%
Participate in this project

Project info

Suzanne Knibbeler-Costima

Suzanne Knibbeler-Costima

Waarom nog steeds zo veel fouten? @velehanden @projectleider

Updated at: 

Inmiddels zou de computer nu, na de vele correcties van de invoerders, de juiste woorden moeten herkennen. Echter de computer blijf herhaaldelijk dezelfde fouten maken. Voorheen gebeurden dit niet.

TBO 711 - RABrugge_TBO119_711_G42_01.jpg

philias

 tvannetbaet bove van sels om t3 jaere

geborteyt van dugghe   meester Cruijdewe

inde swedestraete op in s godeleese, onrson-

gekoon opedligt oriedt dan dese mord

hij

voor de deure van

tussche & ende garen staende in sijne wl

 

na mijn correcties 

^Philippus

Joannes Baes sone van febet ^ out 23 jaere

gebortigh van Brugge  meester cruijdenier

inde Swedestraete op  in St Godelieve, oirconde

gehoort. op eed Seght op eedt  dat ^ dese morgen

^ hij                                   

tussche 8 ende 9 uren staende voor de deure van

 

 

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  @ Cor

  Voor zover ik zelf kan achterhalen, bestaat er geen mogelijkheid om alle tekst in één keer te verwijderen of te overschrijven. Als je dat wil doen, moet dat dus regel per regel.

  Wat je derde punt betreft, lijkt het inderdaad niet te lukken om alle tekst te verwijderen met <delete>. Wat bij mij wel lukt, is de hele regel selecteren en dan onmiddellijk iets nieuws beginnen typen (zonder de tussenstap van het verwijderen). Alle oude tekst verdwijnt en de nieuw getypte woorden komen onmiddellijk in de plaats.

  Hartelijk, Ward