Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 158 participants

 • 11.506
  • 1.9% Unusable
  • 83.6% Entered
  • 65.8% Validated data
  Entered 85.5%
 • 9.059
  • 1.9% Unusable
  • 83.6% Entered
  • 65.8% Validated data
  Validated data 67.8%
Participate in this project

Project info

 
Cor Kooter

Cor Kooter

'Bekijk Vorige'

Zit er eigenlijk een logische volgorde in de aangeboden scans? 

Ik snap ook wel, dat omdat er meerdere transcribisten bezig zijn, het vervolg van het blad waar je aan werkt, vaak door een ander wordt opgepakt, zodat je voor je gevoel vaak de verslagen nooit in zijn geheel onder ogen krijgt. 
Maar soms lijkt het wel of je na een aantal scans gedaan te hebben, plotseling weer een tekst krijgt die over een zaak gaat die je een paar dagen geleden voorbij had zien komen. 

Ook bij een scan die duidelijk het vervolg is van een ander blad, verwacht ik bij 'Bekijk Vorige' dat voorgaande blad te zien, maar dan is het vaak weer iets totaal anders. 
 

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Klopt, ik zie hetzelfde en wat betreft, zie vorige bladzijde, zou je ook de vorige moeten kunnen zien.

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  Normaal gezien zou je bij vorige en volgende scan wel degelijk de scans moeten zien van de pagina (of getuigenis) die voor/na de huidige scan komt. Je kan dat alleszins zelf zien aan de hand van de naam van de scan, die bestaat uit het nummer van het register (e.g.) 716, het nummer van de getuigenis (G20) en het nummer van de pagina per getuigenis (_03). Getuigenis 716_G20_03 zou dus voorafgegaan moeten worden door getuigenis G20_02 en gevolgd door G20_04 of G21_01. Op die manier kan je controleren of je wel degelijk de vorige/volgende scan te zien krijgt. 

  Wanneer je een verbeterde scan opslaat, zou je normaal gezien ook de logisch daaropvolgende scan moeten krijgen. Wanneer dat niet zo is, veronderstel ik dat dat inderdaad iets te maken heeft met het feit dat iemand anders daar al mee bezig is.

  Dat is voor alle duidelijkheid de volgorde van de scans zoals die in de registers staan neergeschreven. Dat betekent niet dat alle getuigenissen over eenzelfde zaak op elkaar volgen. Soms gebeurden ondervragingen in een zaak op verschillende dagen, en dan kan het gebeuren dat er in het register andere informatie 'tussen' de twee reeksen getuigenverhoren staan!

  Hartelijk, Ward