Crowd leert computer lezen

Leer de computer lezen en help mee aan het woord voor woord doorzoekbaar maken van de Amsterdamse Notariële Archieven.

Current status

 • 42.056 scans
 • 494 participants

 • 33.338
  • 3.4% Unusable
  • 79.3% Entered
  • 78.8% Validated data
  Entered 82.7%
 • 33.155
  • 3.4% Unusable
  • 79.3% Entered
  • 78.8% Validated data
  Validated data 82.3%

Project info

 
Yvonne Colijn

Yvonne Colijn

Adriaen Lock, lettercombinatie "ijer"

Updated at: 

Bij Adriaen Lock komen een paar eigenaardigheden m.b.t. de lettercombinatie “ijer” voor. Wellicht nuttig om te delen:

 

- ‘hier’ wordt geschreven als “hijer”, maar kan verward worden met “hijde” of “sijde”.

Bij voorbeeld: “dienvolgende hijer per memorie”

 

- er is ook de variant “alhijer”

Hieronder: “het hoeckge van het Zeepaert / steechge alhijer”

 

- ‘huren’ geschreven als “huijeren”

Bij voorbeeld:

“Wat belanckt de Interesse / rente ende huijeren vande vooren¬ / staende obligatien rente¬ […]”

(Zie ook: ADRIAEN LOCK 1647-1680 - 3 - Basis Paleografie - 2261A - A27312000191)

 

PS voor de projectleiders: is dit niet eerder niveau 5 ;-) ?

 • Jirsi Reinders

  Jirsi Reinders

  Dag Yvonne, dank voor deze opmerkingen m.b.t. Lock. Bij gebrek aan een algemeen geldende taalstandaard komt het inderdaad voor dat een notaris er zo zijn eigen taalgebruik op nahield. Dat wordt wel duidelijk aan de hand van de leuke voorbeelden die je geeft. En ja, dat niveau bepalen is in feite natuurlijk iets kunstmatigs waarbij we naar beste kunnen vooraf proberen in te schatten hoe leesbaar een handschrift lijkt. In dit geval gebiedt de eerlijk me te zeggen dat ik het handschrift zelf nog steeds een tamelijk net paleo-handschrift vind....