Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Current status

 • 266.814 scans
 • 777 participants

 • 211.117
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Double entered 100%
 • 211.118
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

 
Mary

Mary

Wanneer gebruik je "Andere gemeente"?

Bij de controle zie ik dat invoerders het soms moeilijk vinden wanneer het om een Andere gemeente gaat.

Als voorbeeld:
Een akte is opgemaakt in de gemeente Doetinchem. De overleden persoon woont/woonde ook in de gemeente Doetinchem. De persoon is echter overleden in de gemeente Utrecht (staat in de akte vermeld meestal ná de overlijdensdatum en vóór de naam van de overledene). Hoe voer je dit nu in?

Bij het Algemeen tabblad verander je aktesoort van Normaal in Andere plaats.
Je voert het aktenummer in, de datum van de akte en de datum van overlijden.
Daarna voer je (in dit voorbeeld) Utrecht in als plaats van overlijden.
De andere tabbladen (naam overledene etc., naam vader, naam moeder eventueel naam partner) voer je in als bij andere akten.

Dus als de overledene uit het voorbeeld niet is overleden in de gemeente Utrecht maar in de gemeente Doetichem, dan wordt Doetinchem als overlijdensplaats ingevoerd (dit staat ook in de akte vermeld meestal ná de overlijdensdatum en vóór de naam van de overledene).

Doe ook hier je voordeel mee.
Mary

 

 • ElseM

  ElseM

  Dank Mary, fijn!

 • JannieS

  JannieS

  Maar ik heb tot nu toe alleen gezien dat de overledene in een andere plaats WOONDE dan in de gemeente van overlijden en waar de akte is opgemaakt.  In die gevallen kies ik ook voor aktesoort "Andere plaats", en vul bij de Overlijdensplaats de naam in van de gemeente waar de persoon is overleden (en waar de akte dus is opgemaakt), ervan uitgaande dat dit in dit geval ook zo de bedoeling is.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Jannie, maar er staat toch (bijna) altijd ...dat in de gemeente (akteplaats) is overleden? Dus voer je de akteplaats in al plaats van overlijden. Alleen als er staat in de gemeente ( andere gemeente dan akteplaats) kies je voor andere plaats

 • Mary

  Mary

  Bij de controle heb ik gemerkt dat een aantal keren de woonplaats van betrokkene of zelfs de woonplaats van de aangever als overijdensplaats werden ingevoerd. Er staat in de akte vrijwel altijd overleden in deze gemeente of overleden alhier of zo iets. Weet je het niet zeker dan kun je beter gewoon de gemeente invoeren waar de akte is opgemaakt. De controleur kan dit dan altijd aanpassen.

  Tot u toe heb ik pas 2 scans gecontroleerd waarbij deze ene in Amsterdam was overleden en de andere in Duitsland. Dus het komt echt heel weinig voor.