Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 184 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 63.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.303
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 63.8% Validated data
  Validated data 97%
Participate in this project

Project info

Foort

Foort

Opnieuw aandacht voor: Kolom 14 (Jaar van vestiging) en kolom 15 (Vorige Woonplaats)

Updated at: 

Soms zien we bij de controle dat er in kolom 14 ook de datum van kolom 2 (Dagtekening en jaar van inschrijving) wordt ingevoerd. 

Voor de duidelijkheid: in kolom 14 wordt alleen iets ingevoerd als er in die kolom daadwerkelijk een datum/jaar staat vermeld. 

De datum uit kolom 2 is nl. de datum van vestiging op het adres, en niet de datum van vestiging in de gemeente. Dit kan best een veel oudere datum zijn, en vaak wordt die niet vermeld.

Als er vanuit een ander adres binnen de gemeente wordt verhuisd naar het adres van de scan, dan voeren we in kolom 15 geen Goes in. 

Het basisprincipe geldt ook hier: alleen iets invoeren als er ook daadwerkelijk iets staat. Staat er niets in een kolom, dan gaan we het niet zelf verzinnen/interpreteren.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  uitzondering is dan toch de vermelding Goes bij de overlijdensdatum (Goes wordt niet vermeld maar voeren we wel in)

 • Martin1964!

  Martin1964!

  Hoi Yvonne,

  Dat was ook de uitzondering in de invoerinstructie. Dit is een bevolkingsregister van de gemeente Goes. Wanneer er een overlijdensdatum van een persoon bekend werd was het voor de ambtenaar ook vanzelfsprekend dat die persoon in Goes is overleden. Nu, meer dan 100 jaar later, is dat voor ons niet zo vanzelfsprekend. Vandaar dat dat nog expliciet vermeld moet worden in het invoerformulier. Overigens, het komt niet vaak voor, maar als een persoon buiten de gemeente Goes is overleden, wordt dat ook bij de overlijdensdatum in het bevolkingsregister vermeld (de zogenaamde 'toevallige' overlijdens).

  Groetjes, Martin.

 • Mary

  Mary

  @Foort

  Jij schrijft o.a. "Het basisprincipe geldt ook hier: alleen iets invoeren als er ook daadwerkelijk iets staat. Staat er niets in een kolom, dan gaan we het niet zelf verzinnen/interpreteren."

  Dit heeft tot gevolg dat bij personen behorend bij het hoofd dan ook geen vorige woonplek en toekomstige woonplek wordt vermeld. Veel scans langs zien komen waar alleen bij het hoofd iets staat vermeld en bij de overige personen niet. Er staan dan ook geen aanhalingstekens. Staan er wel aanhalingstekens dan gaat het meestal ook fout.

  @Martin

  Wat moeten we hier mee? Graag duidelijkheid.

 • Foort

  Foort

  Updated at: 

  @Mary, het gebeurt regelmatig dat iemand in kolom 15 de plaatsnaam Goes noteert, hoewel die niet is vermeld, en vaak in combinatie met een vorig wijknummer. Feitelijk kan in kolom 15 nooit Goes staan, want als iemand al in Goes woonde, is dat dus nooit de vorige (niet zijnde Goes) woonplaats. Als er dus geen Goes staat (m.u.v. overlijden, zoals Yvonne terecht opmerkte), dan dus niet zelf dat verzinnen.

 • Mary

  Mary

  @ Foort 

  Dat begrijp ik natuurlijk wel. Het gebeurt trouwens niet heel vaak. Ik ben het maar een paar keer tegen gekomen.

  Het gaat mij om die andere zin: "..... alleen iets invoeren als er ook daadwerkelijk iets staat. Staat er niets in een kolom, dan gaan we het niet zelf verzinnen......".  Dit houdt in: als er niets staat dan ook niets invoeren.