Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 184 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 63.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.303
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 63.8% Validated data
  Validated data 97%
Participate in this project

Project info

Foort

Foort

Opnieuw aandacht voor: Kolom 14 (Jaar van vestiging) en kolom 15 (Vorige Woonplaats)

Updated at: 

Soms zien we bij de controle dat er in kolom 14 ook de datum van kolom 2 (Dagtekening en jaar van inschrijving) wordt ingevoerd. 

Voor de duidelijkheid: in kolom 14 wordt alleen iets ingevoerd als er in die kolom daadwerkelijk een datum/jaar staat vermeld. 

De datum uit kolom 2 is nl. de datum van vestiging op het adres, en niet de datum van vestiging in de gemeente. Dit kan best een veel oudere datum zijn, en vaak wordt die niet vermeld.

Als er vanuit een ander adres binnen de gemeente wordt verhuisd naar het adres van de scan, dan voeren we in kolom 15 geen Goes in. 

Het basisprincipe geldt ook hier: alleen iets invoeren als er ook daadwerkelijk iets staat. Staat er niets in een kolom, dan gaan we het niet zelf verzinnen/interpreteren.

 • Foort

  Foort

  @Mary, dat is precies wat ik bedoel (m.u.v. overlijden).

  Dit is conform de handleiding, blz. 2:

  Als in een gegevenskolom in het register niets is ingevuld dan wordt er dus ook niets ingevuld in het
  corresponderende invoerveld.

 • Mary

  Mary

  @Foort  @Martin

  Jammer dan voor mij en ook anderen die hun best hebben gedaan om de behuizing zo goed mogelijk in te vullen. De ambtenaren hebben indertijd overal aanhalingstekens vermeld of niets. Met aanhalingstekens mochten we invoeren naar goed bevinden, als ik mij goed herinner. Dan zou dat ook moeten gelden als er aleen bij het hoofd iets vermeld staat.

  Ik wacht een reactie van Martin af.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Bij de familieleden van het hoofd volg ik wel de vorige en volgende verblijfplaats, ook als er geen aanhalingstekens staan, maar let op bij een kind geboren na de vestigingsdatum dan is de vorige verblijfplaats uiteraard niet van toepassing.

 • Martin1964!

  Martin1964!

  Updated at: 

  @Mary, Yvonne en Foort

  Een bevolkingsregister geeft dynamisch de veranderingen weer in de bevolking van een gemeente. Geboorte, huwelijk, overlijden, beroep, kerkgenootschap, vestiging, vertrek, het staat er allemaal in. Maar zo een bevolking moet natuurlijk ook ergens in de gemeente wonen, anders heeft een bevolkingsregister helemaal geen zin om op te maken. Een huizing (straat) moet daarom altijd worden ingevuld, omdat een woning altijd ergens staat (aard- en nagelvast is). Schepen zijn daarop een uitzondering, vandaar dat je soms ziet 'aan boord' en eventueel een naam van een schip of de ligplaats ervan.

  Natuurlijke personen zijn ook ooit geboren anders zouden ze in de registers niet worden vermeld. Wordt de geboortedatum of -plaats niet vermeld dan kan ik sowieso niet van jullie verlangen dat jullie het allemaal even opzoeken op wiewaswie of zeeuwengezocht. Vermeld dus bij die verplichte velden @@@@ wanneer er in het register niets is ingevuld.

  Iedereen overlijdt ook op een gegeven moment. Is een overlijdensdatum in het register vermeld, maar geen overlijdensplaats dan is dat toch in Goes geweest, tenzij er expliciet iets anders vermeld staat. Ik ben het eigenlijk nog nooit tegengekomen dat er een andere plaats vermeld stond. Toegegeven, ik heb ze ook nooit allemaal opgezocht, maar degenen bij wie ik het wel gedaan heb was het altijd Goes.

  Maar bij de andere gebeurtenissen is het natuurlijk niet zeker dat het ooit is gebeurd, zoals een verhuizing, uitoefening van een beroep, lidmaatschap van een kerkgenootschap. Let dus bij aanhalingstekens op of die wel "logisch" zijn gezet. Die lastige aanhalingstekens werden te pas en te onpas neergezet, maar dus blijkbaar ook te pas en te onpas vergeten. Ik laat het aan jullie gezond verstand over of een kind zijn ouders (vooral de moeder) heeft gevolgd bij al die verhuizingen. Wanneer er alleen bij het hoofd, meestal de vader van kinderen, iets is ingevuld (meestal bij werk buiten de gemeente), hoeft het niet altijd zo te zijn dat de rest van het gezin hem volgde.

  Die aanhalingstekens leveren veel problemen op. Het is namelijk veel erger dan bij de voorgaande series bevolkingsregisters. De ambtenaren die hier in deze bevolkingsregisters aan het werk geweest zijn waren ook veel slordiger dan hun voorgangers. Zij kregen daarnaast ook te maken met een toename van de huizenbouw. Vandaar dat veel registerbladen, vooral wijk E, meerdere wijknummers bevatten. Er was simpelweg geen ruimte meer in het register. In een vastbladig register, dus zonder gebruik van digitale hulpmiddelen, moesten wijknummers ook een logische volgorde hebben. Anders moest het hele register worden doorgebladerd. Vaak zie je dan verwijzingen in de kop van het blad naar de bladen waar een wijknummer dan staat.

  Het gaat er bij 'niet zelf interpreteren' vooral over dat die aanhalingstekens niet klakkeloos worden overgenomen. Twijfel je, laat het veld dan leeg en ga niet zelf iets verzinnen.

  Ik hoop dat het iets duidelijker is.

  Martin.

   

 • Mary

  Mary

  @ Martin, 

  Dank voor je uitgebreide reactie op deze vroege morgen. Voor mij is en was het al duidelijk, blijkt.