Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 183 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

Foort

Foort

Opnieuw aandacht voor: Kolom 14 (Jaar van vestiging) en kolom 15 (Vorige Woonplaats)

Updated at: 

Soms zien we bij de controle dat er in kolom 14 ook de datum van kolom 2 (Dagtekening en jaar van inschrijving) wordt ingevoerd. 

Voor de duidelijkheid: in kolom 14 wordt alleen iets ingevoerd als er in die kolom daadwerkelijk een datum/jaar staat vermeld. 

De datum uit kolom 2 is nl. de datum van vestiging op het adres, en niet de datum van vestiging in de gemeente. Dit kan best een veel oudere datum zijn, en vaak wordt die niet vermeld.

Als er vanuit een ander adres binnen de gemeente wordt verhuisd naar het adres van de scan, dan voeren we in kolom 15 geen Goes in. 

Het basisprincipe geldt ook hier: alleen iets invoeren als er ook daadwerkelijk iets staat. Staat er niets in een kolom, dan gaan we het niet zelf verzinnen/interpreteren.

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Digi-genealogen kunnen bij het zoeken altijd [*] en [?] gebruiken, is de gebruikelijke 'zoektip' bij de archieven. Dus wanneer niet duidelijk hoe een naam / beroep is genoteerd in de index kunnen ze simpelweg [*] of [?] gebruiken. 

 • Foort

  Foort

  Nogmaals: als controleur zit ik niet te wachten op interpretatieverschillen, en daardoor een toename van invoerverschillen. Controle is nu al soms een hele opgave met lange lijsten en voortdurend heen en weer scrollen.

 • Martin1964!

  Martin1964!

  Updated at: 

  O, die standaardisering geldt NIET ten aanzien van familie- en voornamen, wel ten aanzien van beroepen. Maar nogmaals, zoveel verschillen in spelling tussen beroepen zullen hier niet meer voorkomen, want de spelling in deze registers gaat steeds meer richting de huidige spelling. Overigens de keuzelijst van kerkgenootschappen is in principe ook al een standaardisering, want de spelling is vaak anders dan de items in de lijst.

  Ik zoek zelf ook altijd met behulp van jokertekens ( * en ? ), maar dat is bij niet alle genealogen en andere onderzoekers bekend helaas.

  Maar we komen er toch niet uit. Voor beide is wel iets te zeggen.

 • Mary

  Mary

  Ik ben het wel eens met Foort. Invoeren wat er staat. Zorg dat er zo min mogelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Het is soms nu al heel moeilijk om al die blauwe gegevens naast elkaar te leggen bij de controle. 

 • Martin1964!

  Martin1964!

  OK, ik ben dus zwaar in de minderheid. Voeren we het allemaal in zoals het er staat. Maar dat zal net zoveel problemen opleveren vrees ik.