'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Current status

 • 84.526 scans
 • 362 participants

 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Double entered 98.4%
 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Validated data 98.4%

Project info

 
Rick Weggen

Rick Weggen

Ylst bestaat niet en Ijlst is een spelfout

Enkele invoerders maken van IJlst -> Ylst. Maar die plaats bestaat niet. In het Fries heet de plaats Drylts.

En als je Ijlst typt, maak je een spelfout, want net als bij de IJssel of bij IJmuiden is de hele IJ een hoofdletter. Het gaat immers om één letter, namelijk de IJ

Dus gewooon IJlst invoeren.

 • Hanno julien

  Hanno julien

  OK , er is nota van genomen