'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Current status

 • 84.526 scans
 • 364 participants

 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Double entered 98.4%
 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Validated data 98.4%

Project info

 
Rick Weggen

Rick Weggen

Plaatsnamen letterlijk overnemen, niet de huidige namen, bv Dragten niet invoeren als Drachten

Uit de invoerinstructie:

Bij Geboorteplaats 

• Afkortingen (bijvoorbeeld W’marsum voor Witmarsum) van plaatsnamen worden niet ‘opgelost’ en letterlijk overgenomen van de scan.   

• Er staan vaak plaatsen vermeld met hun oude schrijfwijze. Deze neem je in die vorm over.   

• Een hulpmiddel is de Friese plaatsnamenlijst op http://images.tresoar.nl/website/plaatsnamen002.pdf  en https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Friesland 

• Als bij een geboorteplaats ook de gemeente of provincie staat vermeld, wordt dit niet overgenomen.  

 • Dora

  Dora

  Updated at: 

  Als een geboorteplaats in Friesland in meerdere gemeenten kan liggen, zoals bijv. Oudega of Nes dan neem ik de naam van de gemeente wel over als deze vermeld staat (ook bij het controleren). 

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Correct, maar kan ook buiten Friesland voorkomen, zoals Winsum en Nijkerk (de laatste zal vaak als Nietjerk in de akte staan, dan hoeft de provincievermelding niet)