'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 228 participants

 • 17.991
  • 23.2% Unusable
  • 47.3% Double entered
  • 43.6% Validated data
  Double entered 70.5%
 • 16.588
  • 23.2% Unusable
  • 47.3% Double entered
  • 43.6% Validated data
  Validated data 66.8%
Participate in this project

Project info

dac

dac

Voorbeelden juist invoeren versus niet juist invoeren weduwe.

Updated at: 

Er staat:

wed. Jan Kok ( Ynskje Wagenaar)

Ingevoerd moet hier worden:

Achternaamveld: Wagenaar wed. Jan Kok

Voornaamveld: Ynskje

We voeren immers de weduwe in.

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Er staat: wed. J.C. Pranger ( Antje Geerts Wierda)

  Ingevoerd moet hier worden:

  Achternaamveld: Wierda wed. J.C. Pranger

  Voornaamveld: Antje

  Patroniemveld: Geerts

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Er staat: 

  Weij van der wed. Rein

  Invoer:

  Achternaamveld: Wed. Rein van der Wey (ij wordt y na klinkers)

  Voornaamveld: ####

   

  Er staat: Ydema weduwe Jarig

  Invoer:

  Achternaamveld: Weduwe Jarig Ydema

  Voornaamveld: ####

   

  Er staat: Wed. Gosse Tonissen

  Invoer:

  Achternaamveld: Wed. Gosse Tonissen

  Voornaamveld: ####

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Er is nu een deelnemer die onterecht  #### in het achternaamveld invoert bij invoer weduwe, waar een omschrijving staat als 'Wed. J.J. de Boer', die onjuist wordt ingevoerd in het voornaamveld van de weduwe.

  De omschrijving moet in het achternaamveld ingevoerd worden en ####  wordt in het voornaamveld van de weduwe ingevoerd, want haar voornaam/voornamen/voorletters worden immers niet vermeld.

  @Jack @René

  Willen jullie deze deelnemer hierop wijzen? Deze fout wordt nog steeds gemaakt helaas.

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Voornaam, voorletter(s) en eventueel patroniem van de overleden echtgenoot worden bij 'weduwe- vermelding' nooit in het voornaamveld ingevoerd, want we voeren de weduwe in (met gegevens van haar overleden echtgenoot).

  Voornaamveld en patroniemveld zijn hier dus bestemd voor gegevens van de weduwe.

  Ontbreekt voornaam weduwe dan voeren we #### in in het voornaamveld.

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Achternaamveld:  Wed. Jan F. Haven                 voornaamveld: ####

                            Wed. Hendrik G. Haagsma      voornaamveld: ####

  Nogmaals : we voeren de weduwe in, niet haar overleden echtgenoot, wel zijn gegevens.

  (Deelnemer voerde onjuist in: 

  Achternaamveld:  Haven             voornaamveld: Wed. Jan F.   

                            Haagsma                              :Wed. Hendrik G.