'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.511
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.5%
 • 16.850
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.1%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Richtlijn en voorbeelden invoer weduwen

Updated at: 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

------------------------

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van de overleden echtgenoot in, voorafgegaan door Wed/.W_e/Wed_e (en alle variaties van weduwe).

Traditionele vermelding gehuwde vrouw
Incidenteel een 'traditionele' vermelding, bijv. Wed. J.J. Keizer - Beekhuis. Dan is de 1e achternaam die van de (overleden) echtgenoot, de 2e de 'meisjesnaam/geboortenaam' (achternaam weduwe). Voorletters/-namen behoren bij de weduwe.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Updated at: 

  Voorbeelden:

  Wed. Haitze Wielinga
  Achternaam: Wed. Haitze Wielinga
  Voornaam: ####

  Hitje van Goinga wed. Gosliga
  Achternaam: Goinga wed. Gosliga
  Tussenvoegsel: van
  Voornaam: Hitje

  Mevr. de wed. M_r W.B. Buma
  Achternaam: Mevr. de wed. M_r W.B. Buma
  Voornaam: ####
  N.b.: Mevr. de voorlopig wél invoeren

  de Jong Jacoba Wed. S. Wielinga
  Achternaam: Jong Wed. S. Wielinga
  Tussenvoegsel: de
  Voornaam: Jacoba

  Wed. J.C. Pranger ( Antje Geerts Wierda)
  Achternaam: Wierda Wed. J.C. Pranger
  Voornaam: Antje
  Patroniem: Geerts

  Weij van der wed. Rein
  Achternaam: Wed. Rein van der Wey
  Voornaam: ####

  Ydema weduwe Jarig
  Achternaam: Weduwe Jarig Ydema
  Voornaam: ####

  A. Abbinga Wed. van der Zee
  Achternaam: Abbinga Wed. van der Zee
  Voornaam: A.

  wed: Auke H. v d Hoek
  Achternaam: Wed. Auke H. v.d. Hoek
  Voornaam: ####

  Visser Wed. Obbe Heerts (Trijntje Polstra)
  Achternaam: Polstra Wed. Obbe Heerts Visser
  Voornaam: Trijntje

  Wed. J.J. Keizer - Beekhuis
  Achternaam: Beekhuis Wed. Keizer
  Voornaam: J.J. 

  Bies Fimke (Wed. K. Luchtenveld)
  Achternaam: Bies Wed. K. Luchtenveld
  Voornaam: Fimke

  Vegelin van Claerbergen Douariere Jh_r Valerius Lodewijk
  Achternaam: Douariere Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen
  Voornaam: ####

  Jong de wed. J. Huitema Janke
  Achternaam: Huitema wed. J. de Jong
  Voornaam: Janke

  Reyt van der Wed. Hendrik Klaaske Roelofs Soeten
  Achternaam: Soeten Wed. Hendrik van der Reyt
  Voornaam: Klaaske
  Patroniem: Roelofs

  Mispelblom Beijer Wed. Albertus Jacobus Agatha Wilhelmina van Beyma thoe Kingma
  Achternaam: Beyma thoe Kingma Wed. Albertus Jacobus Mispelblom Beyer
  Tussenvoegsel: van
  Voornaam: Agatha Wilhelmina

  Tas van der Beyk geb. v.d. Leij
  Achternaam: Tas geb. v.d. Ley
  Tussenvoegsel: van der
  Voornaam: Beyk

 • dac

  dac

  Updated at: 

  'Geen persoonlijke gegevens weduwe
  Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van echtgenoot in, voorafgegaan door Wed./W_ed/W_e'

   

  Zou 'overleden en de' willen toevoegen: dan voer je de gegevens van de overleden echtgenoot in enz.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Slim Dac! Aangepast.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Even naar boven hijsen. 

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Is W_ed juist?