'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.510
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.5%
 • 16.850
  • 23.8% Unusable
  • 48.7% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.1%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Richtlijn en voorbeelden invoer weduwen

Updated at: 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

------------------------

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van de overleden echtgenoot in, voorafgegaan door Wed/.W_e/Wed_e (en alle variaties van weduwe).

Traditionele vermelding gehuwde vrouw
Incidenteel een 'traditionele' vermelding, bijv. Wed. J.J. Keizer - Beekhuis. Dan is de 1e achternaam die van de (overleden) echtgenoot, de 2e de 'meisjesnaam/geboortenaam' (achternaam weduwe). Voorletters/-namen behoren bij de weduwe.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Ben ik inderdaad tegengekomen. ;-)

 • dac

  dac

  Maar: welke letters ontbreken hier op de plaats van de underscore?

  Welke letter(s) staat/staan in superscript?

 • dac

  dac

  W laag en ed in superscript heb ik ook wel gezien, maar een underscore voeren we in op de plaats van ontberkende letters.............

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Geen idee, misschien verschrijving? Ik haal 't wel weg. 

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Even ophijsen.