'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 230 participants

 • 18.568
  • 23.9% Unusable
  • 48.8% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Double entered 72.7%
 • 16.851
  • 23.9% Unusable
  • 48.8% Double entered
  • 44.3% Validated data
  Validated data 68.3%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Richtlijn en voorbeelden invoer weduwen

Updated at: 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

------------------------

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van de overleden echtgenoot in, voorafgegaan door Wed/.W_e/Wed_e (en alle variaties van weduwe).

Traditionele vermelding gehuwde vrouw
Incidenteel een 'traditionele' vermelding, bijv. Wed. J.J. Keizer - Beekhuis. Dan is de 1e achternaam die van de (overleden) echtgenoot, de 2e de 'meisjesnaam/geboortenaam' (achternaam weduwe). Voorletters/-namen behoren bij de weduwe.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Updated at: 

  Voor belangstellenden: even uitgezocht hoe het hanteren van de superscript in de documenten gekomen is. 
  Niet zoals eerder gesteld: ter vervanging van ontbrekende letters. 
  Wikipedia: superscript wordt in de (wetenschappelijke) literatuur gebruikt om een voetnoot, eindnoot of referentie aan te geven.

  Wij voeren in met underscore, een keuze van Projectleiding. Betekenis underscore volgens eveneens Wikipedia:
  underscore is een overblijfsel van de typemachine, waar de "underscore" (onderstreeptoets) gebruikt werd om letters te onderstrepen. De underscore werd aanvankelijk gebruikt om belangrijke woorden op zichtbare wijze te doen opvallen, bijvoorbeeld titels.

  Vervangen van letters/delen van het woord: dan gebruik je een liggend streepje. Dit om aan te geven dat een deel van het woord is weggelaten. Voorbeeld: voor- en nadelen, binnen- en buitenband.

 • dac

  dac

  Updated at: 

  Er is door verschillende projectleiders gekozen om een underscore in te laten voeren ter vervanging van ontbrekende letters bij superscript, omdat gebleken is dat superscript invoeren geen haalbare kaart is.

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Updated at: 

  Goed werk Petra om over superscript e.d. van alles uit te zoeken.

  Met alle respect vraag ik me wel af wat de meerwaarde is van het overnemen van superscript. Het voegt niets toe aan de betekenis van Wed. (nl. Weduwe of in voorkomende gevallen weduwenaar.)

  Ik zou er geen bezwaar tegen hebben alle aanduidingen van Weduwe (of weduwenaar) te transcriberen tot Wed. of het er nu met of zonder superscript in de scan staat en of het nou afgekort is of niet.

  In jouw laatste bijdrage geeft de tekst onder de twee kopjes: Geen persoonlijke gegevens weduwe en Traditionele vermelding gehuwde vrouw duidelijk aan hoe het moet. Al die variaties van Wed, kunnen dan weggelaten worden. Je voert gewoon Wed. in, met inachtneming van wat jij beschrijft onder de twee laatste kopjes.

  Dat maakt het invoeren en controleren een stuk eenvoudiger en al die variaties voegen niets toe aan de betekenis en de aanduiding van de persoon, en daar gaat het immers om.

  Ik ben benieuwd wat de projectleiding hiervan vindt.

  Rick

  @Jack @René

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Met je eens Rick, superscript heeft 0,gener toegevoegde waarde. Niet anders dan een invulling van 'letterlijk overnemen'. 
  De variaties bij de weduwen zullen blijven, gelet op de inconsequenties in de documenten, zie mijn voorbeelden.

  Maar: we zijn al aardig op stoom en 'weten niet beter', waarom nu nog veranderen? Mijn gedachte: recht zo die gaat. ;-) 

 • Ida

  Ida

  @ Petra: voor wat betreft je notitie "traditionele vermelding gehuwde vrouw" zou ik de opmerking "Voorletters/-namen behoren bij de weduwe" weglaten. Formeel is/was dat volgens de regels zo, maar in de praktijk klopt dat niet altijd.

  In onderstaand voorbeeld gaat het om Aukje Zoete, de weduwe van Johannes Norel.

  Dus alles bij achternaam, bij voornaam ####.