'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.438
  • 25.5% Unusable
  • 53.8% Double entered
  • 50% Validated data
  Double entered 79.3%
 • 19.028
  • 25.5% Unusable
  • 53.8% Double entered
  • 50% Validated data
  Validated data 75.6%
Participate in this project

Project info

Petra Sj

Petra Sj

Richtlijn en voorbeelden invoer weduwen

Updated at: 

Achternaamveld
Achternaam weduwe, gevolgd door alle vermeldingen m.b.t. echtgenoot in deze volgorde (indien van toepassing):
- titel(s)
- voornaam/-namen en/of voorletter(s)
- patroniem
- tussenvoegsel
- achternaam/-namen

Tussenvoegselveld
Tussenvoegsel behorende bij achternaam weduwe

Voornaamveld
Voornaam/-namen behorende bij de weduwe

Patroniemveld
Patroniem behorende bij voornaam weduwe

------------------------

Geen persoonlijke gegevens weduwe
Als geen persoonlijke gegevens vermeld staan van de weduwe zélf, dan voer je de gegevens van de overleden echtgenoot in, voorafgegaan door Wed/.W_e/Wed_e (en alle variaties van weduwe).

Traditionele vermelding gehuwde vrouw
Incidenteel een 'traditionele' vermelding, bijv. Wed. J.J. Keizer - Beekhuis. Dan is de 1e achternaam die van de (overleden) echtgenoot, de 2e de 'meisjesnaam/geboortenaam' (achternaam weduwe). Voorletters/-namen behoren bij de weduwe.

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Updated at: 

  Ik vind het ook geen toegevoegde waarde hebben maar anderszijds zie je heel vaak Joh_s en gem_te en dergelijke voorbij komen. Dan krijgt het toch wel weer toegevoegde waarde want anders krijg je weer een uitzondering. Bij de ene wel en de andere niet. Je kunt Joh_s en gem_te nu eenmaal niet anders invoeren.

  @Ida, in andere steden zoals Haskerland werden er wel degelijk voornamen en zelfs patroniemen bij de weduwe vermeld. Dus ik zou het gewoon laten staan. 

  Achternaam: Vries wed. Theunis van Veen
  Tussenvoegsel: de
  Voornaam: Jeltje
  Patroniem: Tjebbes

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Ben ben niet van plan om voor een uitzondering de verduidelijking weg te halen Ida. De traditionele wijze is zoals ik het omschreven heb. Dat er in de documenten variaties ontstaan, het zij zo. 

  Zou wel anders ingevoerd kunnen worden Jacqueline, bijv. Johs. en gem.te
  Maar ja, dan maken we er iets van wat er niet staat, grijns. Kortom: laten we maar 'gewoon' verder gaan zoals we doen, denk ik?

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Updated at: 

  Mijn opmerking over superscript betreffen uitsluitend de manier van invoer van Weduwe(naar)

  Superscript bij namen altijd overnemen (bv Joh_s)

 • Ida

  Ida

  @ Petra en Jacqueline. Waarschijnlijk spraakverwarring. Ik meende uit de toevoeging van Petra op te kunnen maken dat je,  in geval van de traditionele vermelding van de getrouwde vrouw, de voorletters ook in het veld van de voornaam zou moeten vermelden.

  Dus bij het voorbeeld van Wed. J.J. Keizer - Beekhuis:

  Achternaam Wed. Keizer-Beekhuis

  voornaam: J.J.

  Maar blijkbaar bedoel je dat er niet mee?

  En de varianten die jij noemt Jacqueline zijn mij welbekend, maar van een andere orde.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Updated at: 

  Ha Ida,

  Yep, dat bedoelde ik wel. Want dat 'hoort' zo te zijn, zeker in die tijd. Hier eerder uitgebreid met Dac over gesteggeld, 18 april, Vragen, Variant vermelding weduwe. En tja, jij vindt de uitzondering op de regel. 
  Laat ik het zo stellen, als je/men de moeite neemt om te checken en er blijkt van de regel afgeweken, invoeren conform de feiten. ;)

  Greetz,
  P.