Aalst Militieregisters, 1845-1918

Help mee bij het indexeren van de militieregisters van Aalst en Meldert voor de periode 1845-1918, waaronder ook dus de lichtingen die gediend hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Stand van zaken

 • 3.858 scans
 • 130 deelnemers

 • 3.328
  • 13.7% Onbruikbaar
  • 86.3% Dubbel ingevoerd
  • 86.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 3.328
  • 13.7% Onbruikbaar
  • 86.3% Dubbel ingevoerd
  • 86.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Stadsarchief Aalst – Militieregisters 1845-1918

Help mee bij het indexeren van de militieregisters van Aalst en Meldert voor de periode 1845-1918, waaronder ook de lichtingen die gediend hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Het Stadsarchief bewaart en beheert het archief van de stad Aalst en haar deelgemeenten. Naar aanleiding van de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog is het indexeren van de militieregisters een ideaal project om te realiseren binnen VeleHanden.

 

Het aanwerven van soldaten werd vroeger bepaald door loting. De trekking was een formele aangelegenheid waarbij de nummers uit de lotingtrommel moesten worden gehaald. Wie een hoog nummer trok, werd vrijgesteld van dienst. Deze trommel op basis, is gevuld met houten houdertjes om papieren lotjes in te steken. (verz. ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst)

Drie lotelingen met hun nummers op de hoed, uiterst links staat Aalstenaar Edgard Haentjens (verz. B. Van Langenhoven)

De alfabetisch opgestelde militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat-dienstplichtigen uit Aalst en Meldert uit de periode 1845-1918. Er werd in eerste instantie gekozen voor deze jaren omdat dit de lichtingen zijn die gediend hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van elke dienstplichtige zijn allerlei gegevens opgenomen zoals naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière.

Voor genealogen of geïnteresseerden in familiegeschiedenis bevatten deze registers dus een schat aan informatie. De registers kunnen ook aangewend worden voor een ruimer historisch onderzoek bijvoorbeeld naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de levensstandaard, de beroepsstructuur, alsook om de geografische en professionele mobiliteit bij de dienstplichtigen te bestuderen.

In dit project worden een beperkt aantal velden uit de militieregisters ingevoerd zodat de onderzoeker aan de hand daarvan de gezochte persoon snel kan terugvinden. De extra (niet ingevoerde) velden zijn dan op de scan zelf te bekijken. 

Na afronding van het project zullen deze gegevens beschikbaar worden gesteld via de overkoepelende erfgoedwebsite www.madeinaalst.be.

Hieronder staat de lijst met in te vullen velden. Zie voor meer informatie de werkinstructie die hier gedownload kan worden.

 • Familienaam van de ingeschrevene
 • Voornaam van de ingeschrevene
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum

Beloning

Iedere deelnemer krijgt voor het invoeren van een scan drie punten. Als de invoer is goedgekeurd, komen daar nog drie punten bij, in totaal kunt u dus 6 punten per scan verdienen. Een controleur krijgt drie punten, voor een onbruikbare scan krijgt u geen punten. Met de punten kunt u sparen voor gratis scans van ons audiovisueel materiaal, voor een rondleiding doorheen het archief of voor een gratis koffie bij een archiefbezoek.