Bevolkingsregisters Amsterdam 1874-1893

Stadsarchief Amsterdam biedt een deel van zijn bevolkingsregisters aan om te indexeren op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Stand van zaken

 • 237.993 scans
 • 1.350 deelnemers

 • 169.623
  • 28.7% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 169.623
  • 28.7% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Stadsarchief Amsterdam biedt de derde serie van zijn bevolkingsregisters aan om te indexeren op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

De Bevolkingsregisters zijn geordend op adres. Per adres is geregistreerd wie er gewoond heeft en waarheen deze persoon verhuisd is. De index op adresgegevens is al gemaakt. Via VeleHanden willen we de persoonsgegevens toevoegen. Wekelijks zullen de ingevoerde gegevens worden gekoppeld en geëxporteerd naar de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam, zodat u snel resultaat ziet van uw werk. Wekelijks zullen de ingevoerde gegevens worden gekoppeld en geëxporteerd naar de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam, zodat u snel resultaat ziet van uw werk.

illustratie: Straatbeeld Amsterdam

Wat zijn Bevolkingsregisters?

De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland werden gehouden. Op provinciaal niveau werden in 1828 de eerste ‘Volksregisters’ aangelegd. Deze registers raakten echter snel verouderd en dus moest er een systeem komen dat steeds kon worden bijgewerkt. Dit resulteerde in 1850 in een landelijk systeem, dat werd ingedeeld op wijk en adres en waarin alle verhuizingen werden bijgehouden. Omdat de boekdelen na een aantal jaren volgeschreven raakten en de adresindeling veranderde is het systeem drie keer opnieuw gestart. Deze derde serie betreft de periode 1874-1893.

Welke informatie levert dit project u op?

In de registers is voor elke wooneenheid (huis, etage, kamer) één blad, met twee tegenover elkaar liggende bladzijden, beschikbaar. Op de linker bladzijde staan de namen van de hoofdbewoner, vervolgens van diens vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventuele inwonende familieleden en andere bewoners. Van alle bewoners is behalve de naam, ook geboortedatum en geboorteplaats genoteerd. Dit zijn de gegevens die we in dit project invoeren. Het kan voorkomen dat een persoon meer dan eens op eenzelfde pagina is ingeschreven, als diegene eerst verhuisd is en vervolgens weer teruggekeerd is naar het oude adres.

In onderstaande lijst wordt per genummerde kolom beschreven welke informatie in de Bevolkingsregisters te vinden is:

illustratie bevolkingsregisters

 1. Aantal bewoners
 2. Datum van melding bij de Burgerlijke Stand
 3. Familienaam
 4. Voornaam
 5. Geslacht
 6. Familierelatie
 7. Geboortedatum
 8. Geboorteplaats
 9. Godsdienst
 10. Burgerlijke staat
 11. Huwelijksdatum
 12. Beroep
 13. Datum van vestiging
 14. Deel en bladzijde waarvandaan
 15. Datum van vertrek
 16. Deel en bladzijde waarheen
 17. Datum van overlijden
 18. Wettig domicilie
 19. Bijzonderheden

Wat levert het u op?

Per ingevoerde scan ontvangt u 3 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.
Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor tegoed op deze pagina van de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam. Hierbij staan 25 VeleHanden-punten gelijk aan 1 credit.