Overgenomen Delen 1892-1920

Het Stadsarchief Amsterdam roept de hulp in van VeleHanden voor het invoeren van namen, geboortedata en geboorteplaatsen van personen die tussen 1892 en 1920 overleden of vanuit Amsterdam hun geluk elders zochten.

Stand van zaken

 • 47.688 scans
 • 662 deelnemers

 • 46.575
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 97.7% Dubbel ingevoerd
  • 97.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 46.576
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 97.7% Dubbel ingevoerd
  • 97.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Het Stadsarchief Amsterdam roept de hulp in van Vele Handen voor het invoeren van namen, geboortedata en geboorteplaatsen van personen die tussen 1892 en 1920 overleden of vanuit Amsterdam hun geluk elders zochten.

Wat zijn de Overgenomen Delen?

In de Overgenomen Delen staan de personen die tussen 1892 en 1920 zijn overleden of zijn vertrokken uit Amsterdam. Bij overlijden of vertrek werden hun gegevens ‘overgenomen’ van het kaartbestand (de Gezinskaarten) in een vastbladig register, vandaar de naam Overgenomen Delen.

illustratie: trein

Van de personen die in de Overgenomen Delen staan zijn geen Gezinskaarten uit deze periode bewaard gebleven. De Overgenomen Delen vullen voor een groot deel dus de gaten in de Gezinskaarten en maken deel uit van het Bevolkingsregister van Amsterdam.

Wat levert het project op?

Aan het einde van het project zullen de Vele Handen een index op persoonsnaam hebben gemaakt op de Overgenomen Delen. Tussentijds zullen de ingevoerde namen al worden toegevoegd aan de groeiende index op de website van het Stadsarchief Amsterdam. Naar schatting zullen uiteindelijk 800.000 tot een miljoen nieuwe inschrijvingen voor iedereen te vinden zijn.

illustratie: Gezin aan tafel

De namen uit de index geven een ingang op de juiste pagina binnen de registers. In de registers zelf zijn nog veel méér gegevens te vinden over deze personen:

 1. godsdienst
 2. burgerlijke staat
 3. beroep
 4. datum van de inschrijving
 5. vorige woonplaats
 6. datum van de uitschrijving
 7. waarheen afgeschreven (soms plaats in binnen- of buitenland), soms naam, soms ‘bij de ouders’, of ‘eigen kaart’)
 8. indien van toepassing: dagtekening van overlijden
 9. de adressen in Amsterdam met verwijzingen naar andere inschrijvingen

De Overgenomen Delen zijn niet alleen een prachtige bron om te achterhalen waar mensen gewoond hebben, maar vooral ook waar zij naar toe gingen als zij uit Amsterdam vertrokken. Ook zijn patronen in de emigratie naar Duitsland en naar Antwerpen voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog te reconstrueren uit de gegevens in dit archiefbestand.

Wat levert het u op?

Per ingevoerde scan ontvangt u 3 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.

Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor scantegoed op deze pagina van de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam. Hierbij staan 25 VeleHanden-punten gelijk aan 1 credit.