Volgende Patiënt!

Het Stadsarchief Amsterdam biedt patiëntenregisters aan uit de periode 1818-1899 waarin heel wat mensen de revue passeren. Want welke Amsterdammer is er niet één keer in zijn leven in het ziekenhuis beland? Volgende patiënt!

Stand van zaken

 • 44.463 scans
 • 404 deelnemers

 • 42.976
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 96.7% Dubbel ingevoerd
  • 96.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 42.977
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 96.7% Dubbel ingevoerd
  • 96.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

 

 

Ziek in Amsterdam

Het Binnen- en Buitengasthuis vormden de grootste openbare verpleeginstellingen binnen het negentiende-eeuwse Amsterdam.

Er waren verschillende afdelingen voor mannen en vrouwen, aparte verbandafdelingen voor gewonden, een kraamafdeling, en later ook voor gynaecologie, voor besmettelijken, oogziekten, huidziekten, geslachtsziekten en krankzinnigen.

De onfortuinlijke die ziek werd of gewond raakte én in één van de gasthuizen belandde had overigens dubbel pech: Hoewel de medische kennis door de eeuwen heen verbeterde waren zowel het Binnen- als het Buitengasthuis nog tot diep in de negentiende eeuw berucht om de spartaanse verzorging, de slechte hygiëne en brandgevaar. Wie geld had liet zich dan ook liever thuis verzorgen.

Van het Buitengasthuis (vanaf 1893 Wilhelmina Gasthuis) en het Binnengasthuis zijn in totaal 187 patiëntenregisters bewaard gebleven uit de periode 1818-1899.

 

Wat is er te vinden in de patiëntenregisters?

De patiëntenregisters zijn bijgehouden als overzicht van de verpleegden. In de registers werden per jaar en per afdeling de volgende gegevens vastgelegd:

 1. naam, leeftijd en/of geboortedatum, geboorteplaats
 2. datum van binnenkomst
 3. godsdienst
 4. beroep
 5. burgerlijke staat
 6. adres
 7. namen van de ouders
 8. beroepen van de ouders
 9. datum ontslag
 10. overlijdensdatum (indien van toepassing)
 11. aantal dagen verpleegd

De patiëntenregisters bevatten geen uitgebreide informatie over de reden van opname en het verloop van de ziekte. Wel is er in te vinden op welke afdeling een patiënt werd verpleegd. Opgelet, u kunt dus ook een voorouder op de krankzinnigen- of syphilisafdeling tegenkomen!

Lastige patiënt?

De handschriften in de negentiende-eeuwse registers zijn over het algemeen netjes geschreven en eenvoudig leesbaar voor iedereen. Wel is van sommige registers de inkt wat vervaagd. Om dit beter leesbaar op uw scherm te krijgen kunt u in de viewer bij de scan het contrast aanpassen, zodat het schrift wat donkerder wordt.

 

Wat levert het project op?

Uiteindelijk wordt via VeleHanden een index gerealiseerd met daarin de volgende gegevens van de patiënten: Naam, leeftijd of geboortedatum en geboorteplaats.

Tussentijds zullen de ingevoerde namen al worden toegevoegd aan de groeiende index op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

Wat levert het u op?

Per ingevoerde scan ontvangt u 2 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 2. Een controleur ontvangt ook 2 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.

Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor scantegoed op deze pagina van de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam. Hierbij staan 25 VeleHanden-punten gelijk aan 1 credit.