Gezocht! Inkloppers van Brabantse gevangenisregisters 1821-1940

Kleine boefjes en zware criminelen, de Brabantse cellen zaten er vol mee. Speur jij naar ze mee in de gevangenisregisters van het BHIC?

Stand van zaken

 • 19.898 scans
 • 319 deelnemers

 • 18.506
  • 7% Onbruikbaar
  • 93% Dubbel ingevoerd
  • 93% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 18.507
  • 7% Onbruikbaar
  • 93% Dubbel ingevoerd
  • 93% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Help het BHIC om inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen toegankelijk te maken op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf.

Wat zijn gevangenisregisters?

Gevangenisregisters vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Ze geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstellingen verbleven. De registers hebben vaak een nogal forse fysieke omvang, de informatie is er volgens een bepaald model in kolommen opgenomen.

De inschrijvingsregisters van de Brabantse strafgevangenissen kunnen niet alleen gebruikt worden voor genealogisch onderzoek, maar bieden ook mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard. Ze geven persoonsinformatie als de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van de gevangene - mannen en vrouwen - maar bevatten ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis. Via deze inschrijvingsregisters vind je dus niet alleen veel informatie over een persoon, maar kun je bijvoorbeeld ook het vonnis van de strafzaak gemakkelijker terugvinden.

Klik hier voor meer informatie over gevangenisregisters

Wat levert het project op?

Het grootste probleem bij het zoeken in gevangenisarchieven is de vraag in welke gevangenis de gedetineerde zijn of haar tijd heeft doorgebracht. Een veroordeelde gedetineerde kon namelijk in principe in het gehele land worden geplaatst. De Brabantse gevangenissen werden dan ook niet alleen bevolkt door Brabanders, maar door boeven van heinde en verre. In de inschrijvingsregisters kun je echter alleen op datum zoeken, een naamindex is meestal niet voorhanden.

Daar wil het BHIC met dit project verandering in brengen. En u kunt ons daarbij helpen!

Samen met u willen wij de inschrijvingsregisters van de Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1940 op naam toegankelijk maken. Het resultaat wordt een online database waarin iedereen op persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken. Die registers betreffen vooral de grote strafgevangenissen van 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, maar ook van enkele andere Brabantse strafinstellingen. In de index nemen we naast de naam ook de geboortedatum en -plaats of leeftijd van de gevangene op en tot slot als extraatje het misdrijf waarvoor hij of zij is veroordeeld.

 

Wat levert het u op?

Meedoen met dit project doet u niet voor niets! Allereerst levert het u natuurlijk een aangenaam tijdverdrijf op en een prachtige database om in te zoeken. Wie weet stuit u nog op boeven onder uw eigen voorouders?!

En dat is niet alles. Per ingevoerde scan krijgt u bovendien 3 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.

Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor euro's tijdens het bestellen van genealogische akten op de website van het BHIC. Hierbij staan 50 VeleHanden-punten gelijk aan 1 euro. De punten kunnen niet alleen worden ingewisseld voor scans van de gevangenisregisters, maar natuurlijk ook voor akten van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, memories van successie en militieregisters.

Voor de toekomst denken we ook aan het inwisselen van punten voor boeken, rondleidingen en andere bijzonderebeloningen. Klik hier voor meer informatie over mogelijke beloningen.

Fijn dat u ons wilt meehelpen!!