HISGIS Nederlandse steden 1832

Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Stand van zaken

 • 5.000 scans
 • 253 deelnemers

 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 97.5%
 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 97.4%

HISGIS Nederlandse steden 1832

Bouw mee aan HISGIS Nederlandse steden door het invoeren van namen, nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale perceelregisters.

De Fryske Akademy ontwikkelt samen met erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Dordrecht en andere gemeenten het HISGIS Nederlandse steden, als deel van HISGIS Nederland. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart.

Bron en project

In het hier aangeboden project worden de zogenoemde Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) geïndexeerd voor een aantal belangrijke steden in Limburg, Noord-Brabant en de beide Hollanden die nog niet in HISGIS zijn opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om de gebouwen en erven binnen de wallen of singels maar ook om een flink buitengebied in een straal van vele kilometers om het centrum heen. In deze OAT’s, die per kadastrale gemeente zijn opgezet, zijn alle percelen geregistreerd onder vermelding van nummer, eigenaar, woonplaats van de eigenaar en diens beroep. Verder vindt men er gegevens in die verband houden met de belastingheffing, zoals de oppervlakte van elk perceel en het gebruik ervan (o.a. huis, bouwland, tuin, oven, gebouw). Al deze informatie moet worden ingevoerd. Invoerders kunnen daarbij de kadastrale gemeente van hun voorkeur opgeven. Na invoering wordt deze informatie gekoppeld aan de reeds gedigitaliseerde kadasterkaarten, zodat deze als een historische tomtom voor publiek gebruik op internet gepresenteerd kunnen worden. Nuttig voor genealogen, heemkundigen, landschapshistorici, erfgoedbeheerders, archeologen, sociaalhistorici en wie al niet meer. Zie daarvoor op http://www.hisgis.nl het al ontsloten deel Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam waarop de nu aan te pakken gebied moeten aansluiten.

Elke OAT bevat 28, 30 of 31 kolommen, waarvan er door de vrijwilligers 11 per record worden ingevoerd. In een aanvullend geautomatiseerd traject worden dan op de Fryske Akademy nog enkele andere belangrijke cijfermatige kolommen ingevuld. Voorlopig gaat het voor Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Dordrecht en Heusden met hun buitengebied om 175.000 percelen of records in totaal, beschreven in zo’n 5000 bladen of scans. Wanneer deze steden klaar zijn zal een aantal andere in het project worden opgenomen. Welke dat zijn zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Wat levert het u op?

Voor elk ingevoerde en gecontroleerde scan ontvangt u Vele Handen-punten. De prestatiegegevens worden in statistieken verwerkt en op de website getoond. Voor de doorzetters zullen in elk geval een of meer lezingenavonden georganiseerd worden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tegen inlevering van Vele Handen punten een glossy afdruk van een minuutplan van 1832 naar keuze (van geheel Nederland mogelijk, mits aanwezig). Verzamelde punten blijven geldig voor volgende HISGIS-projecten.