Extra serie Amersfoortse bevolkingsregisters online

Help mee om de Amersfoortse bevolkingsregisters te beschrijven over de periode 1860-1915.

Stand van zaken

  • 50.803 scans
  • 306 deelnemers

Project info

Amersfoortse bevolkingsregisters 1860-1915

Archief Eemland zet een extra serie Amersfoortse bevolkingsregisters online over de periode 1860-1915. Helpt u mee om de scans te beschrijven? 

De bevolkingsregisters uit deze periode zijn ooit door de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amersfoort uit elkaar gehaald en daarna alfabetisch op de eerste naam geordend. Iedere pagina is één adres waardoor het mogelijk is dat er meer gezinnen op zijn genoteerd. Niet op alle pagina's is een straatnaam genoteerd. Er werd toen gewerkt met wijk- en straatnummers. Deze zijn terug te vinden in de kolom 'Huizinge'.

In de registers werden de volgende gegevens vastgelegd:

  •           Straatnaam
  •           Huisnummer
  •           Betrekking tot gezinshoofd
  •           Achternaam, tussenvoegsel en voornaam
  •           Geboortedatum
  •           Geboorteplaats
  •           Beroep


Voorbeeld van een bevolkingsregister 1850-1860

Wat levert het project op?

De beschrijvingen worden door twee deelnemers ingevoerd en door één deelnemer gecontroleerd. Nadat de beschrijvingen zijn geaccordeerd, verschijnen de resultaten online op www.archiefeemland.nl en www.wiewaswie.nl.
Met het invoeren van de gegevens van de bevolkingsregisters verdient u punten. Wanneer u 1.000 punten heeft gespaard, ontvangt u een Nationale boekenbon van 10 euro. 

 

Introductie en bronnen 

Archief Eemland is hét historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. U vindt ons op www.archiefeemland.nl en in het Eemhuis op het Eemplein in Amersfoort. De bevolkingsregisters zijn de enige genealogische bron die Archief Eemland nog niet online toegankelijk heeft gemaakt. Ze zijn daarom een waardevolle toevoeging voor onderzoekers.